Dział: Akcje

SARDYNIA – abc… (2005 r)

Informacje ogólne Druga pod względem wielkości po Sycylii wyspa śródziemnomorska. Obszar Sardynii wraz z ok. 400 mniejszymi wysepkami, takimi jak San Antioco, San Piętro, Asinara, La Maddalena czy Caprera, wynosi 24089 km2. Sardynia posiada 1800 km linii brzegowej. Wybrzeże jest niezwykle różnorodne. Tworzą go zarówno długie i szerokie plaże, jak i trachitowe i granitowe skały…
-->

Sardynia – Prawdziwa przygoda

Rozmowa z Wiesią Dzierżanowską – właścielką biura podróży SARDINIA FOR YOU Jak trafiłaś na Sardynię? To chyba romantyczna historia? Romantyczna, ale nie bardzo oryginalna. Tak jak wiele dziewczyn, Polek, znalazłam się na Sardynii z powodów sercowych. Na początku było mi tu bardzo źle, przerażało mnie to, że to tak daleko, że nie mogłabym, jak w normalnym miejscu,…
-->

Australia – Sztuka tworzona bumerangiem

Sztuka australijskich Aborygenów przez długie lata pozostawała w ukryciu. Dużą winę za to ponoszą zarówno same władze państwa-kontynentu, jak i znaczna część tamtejszego społeczeństwa traktująca „czarnych" jak dzikusów, których koniecznie trzeba nawet siłą ucywilizować nie dając im szansy na pielęgnowanie własnej kultury, wierzeń i tożsamości. Zmiany, i to radykalne, nastąpiły dopiero wraz z hipisowską rewolucją…
-->

Polska – 700 lat Iławy Miasto nad Jazzorakiem

Iława - dla jednych niewielkie, dla drugich duże miasto w południowo-zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego obchodzi w tym roku 700-lecie swojego istnienia. Dla wielu osób jest to tylko miasto mijane w czasie podróży koleją z Warszawy do Gdańska, dla innych miłe wspomnienie wspaniałych wakacji. Dla trzydziestu czterech tysięcy jej mieszkańców - miejsce magiczne, miejsce życia i…
-->

Skarb Samsonowa

W ostatnich dniach wiosny 1914 roku sytuacja w Europie była napięta choć daleko jej jeszcze było do tego, co zwykle określamy słowem dramatyczna. Kryzysy w polityce zdarzały się prawie zawsze i nikt tak naprawdę nawet nie podejrzewał, że tym razem „zawali" się cały znany ówczesnym świat. A wszystko zaczęło się na Bałkanach, w tym „kotle" ludów…
-->

Polska – Korzkiew, Orle gniazdo

Któż z nas nie słyszał o Szlaku Orlich Gniazd - monumentalnym pomniku architektury obronnej z czasów jednego z najwybitniejszych bodaj władców polskich - Kazimierza Wielkiego. Zbudowane w średniowieczu warownie, strzegące niegdyś zachodniej granicy naszego kraju, rozrzucone są malowniczo pośród wapiennych skał Jury Krakowsko - Częstochowskiej. Od wieków, zarówno potężne zamki, jak i niewielkie strażnice zachwycają…
-->

Polska – Zdobycie zamościa

Na początku czerwca Zamość obchodzić będzie czterysetlecie swego istnienia. To miasto powstało dzięki uporowi i... pieniądzom jednego człowieka. Przez długie lata służyło za wzorzec nowoczesności, a nawet wręcz idealistycznych rozwiązań tak urbanistycznych, jak i filozoficznych. O powstaniu miasta jeszcze napiszemy. Teraz skupimy się na twierdzy, która raz tylko została zdobyta. A było to w maju,…
-->

To była Jagoda…

Był koniec lat 80. Wszystko dookoła dosłownie waliło się w gruzy, a ja chyba na złość losowi zostałem szefem jednego z dużych wydawnictw książkowych. Na tyle liczących się, byśmy mogli uczestniczyć w największych targach książki, jakie rokrocznie odbywają się we Frankfurcie. To był mój pierwszy pobyt nad Menem. Targi wydawały się przygniatać swoim ogromem, bez…
-->

Polska – Jak dwa graniczne kamienie

Dzisiaj to brzmi doprawdy nierzeczywiście, ale przez całe stulecia na linii Białki i Dunajca w Pieninach i środkowego Popradu przebiegała polsko-węgierska granica. Ukształtowała się ona mniej więcej pod koniec wieku trzynastego i przetrwała, aż do... 1920 roku, kiedy to najbardziej na północ wysunięte części węgierskiego królestwa przypadły w udziale II Rzeczypospolitej. Siedem stuleci w czasach,…
-->

Polska – Kozłówka

Bę­dąc na Lu­belsz­czyź­nie trze­ba od­wie­dziç Ko­złów­kę, po­łożo­ną za­le­d­wie 155 km na po­łu­dnio­wy wschód od War­sza­wy. War­to nie tyl­ko bli­żej po­znać sa­mo Mu­zeum Za­moj­skich, ale i bli­żej przyj­rzec się znaj­du­ją­cej się w sta­rej Po­wo­zow­ni Ga­le­rii Sztu­ki So­cj­re­ali­stycz­nej. Nie ma tu du­żo zwie­dza­ją­cych, a na­szym kro­kom to­wa­rzy­szyç bę­dą cha­rak­te­ry­stycz­ne me­lo­die z lat 50. Nie­ste­ty, cen­tral­nym miej­scem eks­po­zy­cji nie…
-->

Święty supermarketów

- tak profesor Roch Sulima z Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego określi) obecny image świętego Mikołaja. Jest to również powód, dla którego w latach 60. ten całkiem sympatyczny święty został wykreślony z oficjalnych rejestrów Kościoła, chociaż zezwolono na jego lokalny kult. Tym samym dołączył do kategorii bohaterów komiksowych - Kaczora Donalda, Batmana i Supermana. Zmerkantylizowany święty…
-->

Nyskie pojezierze na weekend

Weekend z Kopernikiem, czarownicami w Księstwie Nyskim czy nad Nyską Riwierą to tylko kilka pomysłów na spędzenie wolnych dni na pograniczu nysko-jesenickim, nazywanym Górskim Pojezierzem. Pogranicze nysko-jesenickie jest regionem szczególnym. Kiedyś bowiem tworzyło Księstwo Nyskie będące biskupim księstwem feudalnym, pozostającym we władaniu biskupów wrocławskich. W następstwie różnych zawirowań historycznych ziemie Księstwa Nyskiego na kilkaset lat zostały podzielone granicą…
-->

Tyrol od A do Z

Organy, których dźwięk niesie się na ponad 10 km, jeden z najdłuższych na świecie mostów wiszących dostępnych dla pieszych, najstarsze schroniska Austrii, największy zbiór masek regionu alpejskiego oraz jedno z ostatnich na świecie malowideł wielkiego formatu. Kto odwiedzi Tyrol, odkryje nie tylko fascynujący górski świat, lecz także niesamowite wycieczkowe destynacje. Alpejskie zoo w Innsbrucku Żadne…
-->