Dział: Polska

Polska – tajemnice Częstochowy

Któż nie słyszał o Częstochowie... Przecież Matka Boska, Jasna Góra, pielgrzymki, obrona przed szwedzkimi zastępami... Ale o dziwo jest to już praktycznie wszystko, co przeciętny śmiertelnik o tym mieście-sanktuarum powiedzieć może. Podobne kłopoty dotyczą również i tych co się "zawodowo" trudnią poznawaniem i opisywaniem świata... Wszystko tu bowiem jest jakieś inne, bardziej wyniosłe i pełne…
-->

Polska – zdobywanie Zamościa

O Zamościu różne krążyły mniemania. Polacy, dotychczas jeszcze przy Karolu stojący, utrzymywali, iż to jest twierdza w Rzeczpospolitej najpotężniejsza, i przytaczali na dowód, iż wszystkie siły Chmielnickiego wytrzymała. Lecz ponieważ Karol spostrzegł, iż Polacy zgoła nie byli w fortyfi kowani u twierdz biegli, i takie za silne uważali, które po innych krajach zaledwie do trzeciorzędnych…
-->

Słowacja – Stara Lubowla

Nikt chyba w bogatych dziejach, jakie to miasteczko ma za sobą, nie byłby w stanie wyobrazić sobie, że przyjdą takie lata, gdy znajdzie się ono nie tylko na uboczu wielkiej polityki, ale i gospodarczego rozwoju otaczających go regionów. A tak stało się po pierwszym rozbiorze, gdy silna i działająca w porozumieniu z Prusami i Rosja…
-->

Polska – geniusz którego Niebo pozazdrościło Ziemi

Geniusz, którego Niebo pozazdrościło Ziemi. Myśl tę, wyrażoną przez francuskiego malarza romantycznego, Eugeniusza Delacroix - podziela zapewne wielu melomanów muzyki Fryderyka Chopina na świecie. Nie dziwią więc korowody turystów, którzy pragnąc jeszcze bardziej zbliżyć się do Anioła fortepianu, kroczą jego śladami. Żelazowa Wola A wszystko zaczęło się w Żelazowej Woli, wsi położonej w okolicach Sochaczewa, nad…
-->

Lubelski kalejdoskop – od ‘B’ do ‘Z’

Nie masz pomysłu na zwiedzanie, Lubelszczyzna wita z otwartymi ramionami. Są tu miejsca na każda porę roku, i na każdą kieszeń. Zapraszamy! Bełżec To dość duża wieś, niegdyś nawet miasto położone na Środkowym Roztoczu, gdzie w czasie ostatniej wojny znajdował się obóz zagłady. Zginęło tu około 800 000 ludzi, głównie galicyjskich Żydów. Hitlerowcy przywozili tu…
-->

Polska – Nałęczów leczy nie tylko serce

Kiedy w jeden z sierpniowych poranków wybierałem się w drogę do Nałęczowa, długo zastanawiałem się nad tym, jak wygląda to miasto obecnie. Wszakże Nałęczów miałem okazję poznać kilka lat temu. Z tego czasu pozostało mi w pamięci, z jednej strony - pięknie położone uzdrowisko o specyficznym charakterze, z drugiej - kompletny brak możliwości aktywnego spędzania w…
-->

Polska – może do Buska?

Busko-Zdrój nie jest zwykłym miastem, jakich w Polsce i na Kielecczyźnie wiele. Ma w sobie to coś, co jest mało definiowalne, ale sprawia że chętnie tutaj wracamy. Życie toczy się tu inaczej, zdecydowanie wolniej, ale to właśnie tworzy urok starego, bo pamiętającego ostatnie ćwierćwiecze XIII wieku powiatowego miasteczka. Legenda mówi o walecznym rycerzu Dersławie lub…
-->

Polska – Krynica Nikifora

Zwykle to miasta nadają tytuły honorowe obywatelom, ale bywa, że to ludzie dają honor miastom. Obejrzałem film „Mój Nikifor" w reżyserii Krzysztofa Krauze i wyszedłem z kina rozczarowany. Tytuł sugerował, że będzie to bardzo osobista opowieść o łemkowskim malarzu prymitywiście, Epifanie Drowniaku , powszechnie znanym jako Nikifor. Film jest jednak, co najwyżej zbiorem impresji i…
-->

Polska – Lublin, miasto najtrwalszej unii

Z kilkudziesięciu zawieranych pomiędzy Polską a Litwą unii, najtrwalsza okazała się właśnie lubelska. Wcześniejsze traktaty obowiązywały kilka lat, często ich ważność kończyła się po kilku miesiącach, a nawet dniach. Tym razem obie strony zostały postawione pod ścianą. Potrzebny był nowy władca, a bezpotomna śmierć ostatniego z Jagiellonów była już tylko kwestią czasu. Litwa coraz mocniej…
-->

Polska – o pewnym potomku Piastów…

Trzeba przyznać, że potomkowie Piastów nie bardzo lubili Jagiellonów - swoich następców na polskim tronie, chociaż kontakty pomiędzy obu rodami z biegiem lat stawały się coraz ściślejsze. Gdy spaliły na panewce ambitne plany Władysława Opolczyka, by wspólnie z Krzyżakami dokonać rozbioru Polski, Jan Kropidło, Konrad VI Oleśnicki, Konrad i Władysław Biały, Henryk Ziębicki, Kazimierz Oświęcimski…
-->

Polska – Korzkiew, Orle gniazdo

Któż z nas nie słyszał o Szlaku Orlich Gniazd - monumentalnym pomniku architektury obronnej z czasów jednego z najwybitniejszych bodaj władców polskich - Kazimierza Wielkiego. Zbudowane w średniowieczu warownie, strzegące niegdyś zachodniej granicy naszego kraju, rozrzucone są malowniczo pośród wapiennych skał Jury Krakowsko - Częstochowskiej. Od wieków, zarówno potężne zamki, jak i niewielkie strażnice zachwycają…
-->

Polska – Zdobycie zamościa

Na początku czerwca Zamość obchodzić będzie czterysetlecie swego istnienia. To miasto powstało dzięki uporowi i... pieniądzom jednego człowieka. Przez długie lata służyło za wzorzec nowoczesności, a nawet wręcz idealistycznych rozwiązań tak urbanistycznych, jak i filozoficznych. O powstaniu miasta jeszcze napiszemy. Teraz skupimy się na twierdzy, która raz tylko została zdobyta. A było to w maju,…
-->

Polska – Augustowskie noce i dnie

Kanał Augustowski był największą, jakbyśmy to jeszcze niedawno powiedzieli - sztandarową inwestycją gospodarczą Królestwa Polskiego XIX wieku i miał za zadanie gospodarcze powiązanie ziem Polski i Litwy oraz Rosji. Pretekstem było uniezależnienie gospodarki Królestwa od pruskich portów, co stanowić miało pokłosie dawnej wojny celnej. Z inicjatywy Ministra Skarbu księcia Franciszka Ksawerego Druckiego - Lubeckiego wiosną…
-->

Polska – Jak dwa graniczne kamienie

Dzisiaj to brzmi doprawdy nierzeczywiście, ale przez całe stulecia na linii Białki i Dunajca w Pieninach i środkowego Popradu przebiegała polsko-węgierska granica. Ukształtowała się ona mniej więcej pod koniec wieku trzynastego i przetrwała, aż do... 1920 roku, kiedy to najbardziej na północ wysunięte części węgierskiego królestwa przypadły w udziale II Rzeczypospolitej. Siedem stuleci w czasach,…
-->

Polska – Kazimierz nad Wisłą

Pisaliśmy już w miesięczniku Świat, że trudno znaleźć w naszych dziejach tak kochliwego władcę jak ostatniego z Piastów - Kazimierza Wielkiego. Król był również ulubieńcem chłopów i Żydów. Tych ostatnich, a przynajmniej ich niektóre córki, otaczał szczególną opieką. Do historii przeszły jednak nieliczne z królewskich kochanek. Szczególną rolę przypisuje się zwykle Esterce, dla której ponoć…
-->

Polska – Kozłówka

Bę­dąc na Lu­belsz­czyź­nie trze­ba od­wie­dziç Ko­złów­kę, po­łożo­ną za­le­d­wie 155 km na po­łu­dnio­wy wschód od War­sza­wy. War­to nie tyl­ko bli­żej po­znać sa­mo Mu­zeum Za­moj­skich, ale i bli­żej przyj­rzec się znaj­du­ją­cej się w sta­rej Po­wo­zow­ni Ga­le­rii Sztu­ki So­cj­re­ali­stycz­nej. Nie ma tu du­żo zwie­dza­ją­cych, a na­szym kro­kom to­wa­rzy­szyç bę­dą cha­rak­te­ry­stycz­ne me­lo­die z lat 50. Nie­ste­ty, cen­tral­nym miej­scem eks­po­zy­cji nie…
-->

Polska – twierdza Zamość

Niezwykłość Zamościa docenili nie tylko historycy sztuki nazywając go perlą architektury renesansowej i Padwą Północy. W 1992 roku Zamość jako pomnik historii wpisany został na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Miasto nie jest stare, jego początki ściśle związane są z kanclerzem i hetmanem wielkim koronnym - Janem Zamojskim. Ten wszechstronnie utalentowany człowiek, pobierał nauki w…
-->