Dział: Podróże

Francja – opowieść o przesławnym mieście Arras…

Z czarami i czarownicami wszak nigdy nie było nic do końca wiadomo i rozważny człek na wszelki wypadek unikał, jak mógł z nimi spotkania. Oczywiście, raz czy dwa, w momentach życiowych rozterek, mógł zwrócić się do takiej jednej z prośbą o radę, a nawet samego diabła prosić o pomoc, ale żeby się z takim towarzystwem…
-->

Slowacja zimą

Od kilku lat Słowacja cieszy się wśród polskich turystów zasłużonym powodzeniem. Szczególnie zimą, w narciarskich kurortach naszych południowych sąsiadów najwięcej na parkingach samochodów z naszą rejestracją. Nie może to dziwić, jeśli weźmiemy pod uwagę, jak mocno od kilku lat Słowacy inwestują w turystykę, jak dbają o gości, jak rozwijają infrastrukturę turystyczną. Zwłaszcza narciarze mają powody…
-->

Lubelski kalejdoskop – od ‘B’ do ‘Z’

Nie masz pomysłu na zwiedzanie, Lubelszczyzna wita z otwartymi ramionami. Są tu miejsca na każda porę roku, i na każdą kieszeń. Zapraszamy! Bełżec To dość duża wieś, niegdyś nawet miasto położone na Środkowym Roztoczu, gdzie w czasie ostatniej wojny znajdował się obóz zagłady. Zginęło tu około 800 000 ludzi, głównie galicyjskich Żydów. Hitlerowcy przywozili tu…
-->

Polska – Nałęczów leczy nie tylko serce

Kiedy w jeden z sierpniowych poranków wybierałem się w drogę do Nałęczowa, długo zastanawiałem się nad tym, jak wygląda to miasto obecnie. Wszakże Nałęczów miałem okazję poznać kilka lat temu. Z tego czasu pozostało mi w pamięci, z jednej strony - pięknie położone uzdrowisko o specyficznym charakterze, z drugiej - kompletny brak możliwości aktywnego spędzania w…
-->

Polska – może do Buska?

Busko-Zdrój nie jest zwykłym miastem, jakich w Polsce i na Kielecczyźnie wiele. Ma w sobie to coś, co jest mało definiowalne, ale sprawia że chętnie tutaj wracamy. Życie toczy się tu inaczej, zdecydowanie wolniej, ale to właśnie tworzy urok starego, bo pamiętającego ostatnie ćwierćwiecze XIII wieku powiatowego miasteczka. Legenda mówi o walecznym rycerzu Dersławie lub…
-->

Barwy Litwy

Litwa była zawsze traktowana w Koronie jako trochę młodsza i mniej rozważna siostra. Nie bez racji chyba, chociaż to właśnie dzięki wspólnej historii i wzajemnie mocno splecionym losom oba kraje stały się sobie szczególnie bliskie. Do czasu jednak. Wraz z narodzinami nacjonalizmów w XIX oraz w XX wieku, gdy rozsypały się zaborcze imperia, okazało się,…
-->

Polska – Krynica Nikifora

Zwykle to miasta nadają tytuły honorowe obywatelom, ale bywa, że to ludzie dają honor miastom. Obejrzałem film „Mój Nikifor" w reżyserii Krzysztofa Krauze i wyszedłem z kina rozczarowany. Tytuł sugerował, że będzie to bardzo osobista opowieść o łemkowskim malarzu prymitywiście, Epifanie Drowniaku , powszechnie znanym jako Nikifor. Film jest jednak, co najwyżej zbiorem impresji i…
-->

Australia – Fraser Island

Wyspa jest największą łachą na świecie wpisaną na listę UNESCO. rozciąga się na jakieś 120 na 15 km. Ale myli się ten, kto sądzi, że jest to po prostu łacha piasku w pobliżu wschodniego wybrzeża Australii. Wyspę porastają lasy z zadziwiająco różnorodną i bogatą florą oraz mnóstwo zwierząt. Jest na niej oraz około 200 jezior słodkowodnych, zasilanych w większości…
-->

Polska – Lublin, miasto najtrwalszej unii

Z kilkudziesięciu zawieranych pomiędzy Polską a Litwą unii, najtrwalsza okazała się właśnie lubelska. Wcześniejsze traktaty obowiązywały kilka lat, często ich ważność kończyła się po kilku miesiącach, a nawet dniach. Tym razem obie strony zostały postawione pod ścianą. Potrzebny był nowy władca, a bezpotomna śmierć ostatniego z Jagiellonów była już tylko kwestią czasu. Litwa coraz mocniej…
-->

Polska – o pewnym potomku Piastów…

Trzeba przyznać, że potomkowie Piastów nie bardzo lubili Jagiellonów - swoich następców na polskim tronie, chociaż kontakty pomiędzy obu rodami z biegiem lat stawały się coraz ściślejsze. Gdy spaliły na panewce ambitne plany Władysława Opolczyka, by wspólnie z Krzyżakami dokonać rozbioru Polski, Jan Kropidło, Konrad VI Oleśnicki, Konrad i Władysław Biały, Henryk Ziębicki, Kazimierz Oświęcimski…
-->

Słowacka granica

Dość późno zacząłem oglądać prawdziwą Słowację. Poznałem ją głównie dzięki ludziom mieszkającym po drugiej stronie Tatr. Było to już w końcowych latach bezstresowego studenckiego życia, gdy większość z nas w najrozmaitszy sposób starała się choć trochę dorobić do ciągle niewystarczającego „kieszonkowego”. Byliśmy na wakacjach. Starając się spędzić czas możliwie jak najlepiej, wielokrotnie po prosu naruszaliśmy granicę…
-->

Polska – Korzkiew, Orle gniazdo

Któż z nas nie słyszał o Szlaku Orlich Gniazd - monumentalnym pomniku architektury obronnej z czasów jednego z najwybitniejszych bodaj władców polskich - Kazimierza Wielkiego. Zbudowane w średniowieczu warownie, strzegące niegdyś zachodniej granicy naszego kraju, rozrzucone są malowniczo pośród wapiennych skał Jury Krakowsko - Częstochowskiej. Od wieków, zarówno potężne zamki, jak i niewielkie strażnice zachwycają…
-->

Polska – Zdobycie zamościa

Na początku czerwca Zamość obchodzić będzie czterysetlecie swego istnienia. To miasto powstało dzięki uporowi i... pieniądzom jednego człowieka. Przez długie lata służyło za wzorzec nowoczesności, a nawet wręcz idealistycznych rozwiązań tak urbanistycznych, jak i filozoficznych. O powstaniu miasta jeszcze napiszemy. Teraz skupimy się na twierdzy, która raz tylko została zdobyta. A było to w maju,…
-->

Polska – Augustowskie noce i dnie

Kanał Augustowski był największą, jakbyśmy to jeszcze niedawno powiedzieli - sztandarową inwestycją gospodarczą Królestwa Polskiego XIX wieku i miał za zadanie gospodarcze powiązanie ziem Polski i Litwy oraz Rosji. Pretekstem było uniezależnienie gospodarki Królestwa od pruskich portów, co stanowić miało pokłosie dawnej wojny celnej. Z inicjatywy Ministra Skarbu księcia Franciszka Ksawerego Druckiego - Lubeckiego wiosną…
-->

Egipskie notatki

O Egipcie napisano już chyba wszystko, a na pewno bardzo wiele. Ale można będzie zawsze napisać coś nowego: jak my indywidualnie odbieramy nasze spotkanie z przeszłością i teraźniejszością tego niezwykłego kraju. Z naszych doświadczeń, zebranych smaków i zapachów tworzymy własną mozaikę wspomnień, bo każdy, obok kanonu obowiązkowych punktów programu przybysza z Europy, znajdzie tu coś…
-->

Polska – Jak dwa graniczne kamienie

Dzisiaj to brzmi doprawdy nierzeczywiście, ale przez całe stulecia na linii Białki i Dunajca w Pieninach i środkowego Popradu przebiegała polsko-węgierska granica. Ukształtowała się ona mniej więcej pod koniec wieku trzynastego i przetrwała, aż do... 1920 roku, kiedy to najbardziej na północ wysunięte części węgierskiego królestwa przypadły w udziale II Rzeczypospolitej. Siedem stuleci w czasach,…
-->

Polska – Kazimierz nad Wisłą

Pisaliśmy już w miesięczniku Świat, że trudno znaleźć w naszych dziejach tak kochliwego władcę jak ostatniego z Piastów - Kazimierza Wielkiego. Król był również ulubieńcem chłopów i Żydów. Tych ostatnich, a przynajmniej ich niektóre córki, otaczał szczególną opieką. Do historii przeszły jednak nieliczne z królewskich kochanek. Szczególną rolę przypisuje się zwykle Esterce, dla której ponoć…
-->

Polska – Kozłówka

Bę­dąc na Lu­belsz­czyź­nie trze­ba od­wie­dziç Ko­złów­kę, po­łożo­ną za­le­d­wie 155 km na po­łu­dnio­wy wschód od War­sza­wy. War­to nie tyl­ko bli­żej po­znać sa­mo Mu­zeum Za­moj­skich, ale i bli­żej przyj­rzec się znaj­du­ją­cej się w sta­rej Po­wo­zow­ni Ga­le­rii Sztu­ki So­cj­re­ali­stycz­nej. Nie ma tu du­żo zwie­dza­ją­cych, a na­szym kro­kom to­wa­rzy­szyç bę­dą cha­rak­te­ry­stycz­ne me­lo­die z lat 50. Nie­ste­ty, cen­tral­nym miej­scem eks­po­zy­cji nie…
-->

Polska – twierdza Zamość

Niezwykłość Zamościa docenili nie tylko historycy sztuki nazywając go perlą architektury renesansowej i Padwą Północy. W 1992 roku Zamość jako pomnik historii wpisany został na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Miasto nie jest stare, jego początki ściśle związane są z kanclerzem i hetmanem wielkim koronnym - Janem Zamojskim. Ten wszechstronnie utalentowany człowiek, pobierał nauki w…
-->

Indonezja – płoną pogrzebowe stosy…

Wychodząc jednak poza regiony kultury zachodnioeuropejskiej, odkryjemy odmienny sposób reagowania na śmierć oraz różny od naszego stosunek do niej. Tam, gdzie stosy wciąż płoną, a właściwie nigdy nie gasną, czerń zastępuje gra kolorów, łzy - niewybredne żarty, a smutek - pasja istnienia... Mieszkając przez rok na Bali, gdzie studiowałam na Uniwersytecie Udayana w Denpasar język…
-->