Dział: Podróże

Polska – Krynica Nikifora

Zwykle to miasta nadają tytuły honorowe obywatelom, ale bywa, że to ludzie dają honor miastom. Obejrzałem film „Mój Nikifor" w reżyserii Krzysztofa Krauze i wyszedłem z kina rozczarowany. Tytuł sugerował, że będzie to bardzo osobista opowieść o łemkowskim malarzu prymitywiście, Epifanie Drowniaku , powszechnie znanym jako Nikifor. Film jest jednak, co najwyżej zbiorem impresji i…
-->

Australia – Fraser Island

Wyspa jest największą łachą na świecie wpisaną na listę UNESCO. rozciąga się na jakieś 120 na 15 km. Ale myli się ten, kto sądzi, że jest to po prostu łacha piasku w pobliżu wschodniego wybrzeża Australii. Wyspę porastają lasy z zadziwiająco różnorodną i bogatą florą oraz mnóstwo zwierząt. Jest na niej oraz około 200 jezior słodkowodnych, zasilanych w większości…
-->

Polska – Lublin, miasto najtrwalszej unii

Z kilkudziesięciu zawieranych pomiędzy Polską a Litwą unii, najtrwalsza okazała się właśnie lubelska. Wcześniejsze traktaty obowiązywały kilka lat, często ich ważność kończyła się po kilku miesiącach, a nawet dniach. Tym razem obie strony zostały postawione pod ścianą. Potrzebny był nowy władca, a bezpotomna śmierć ostatniego z Jagiellonów była już tylko kwestią czasu. Litwa coraz mocniej…
-->

Polska – o pewnym potomku Piastów…

Trzeba przyznać, że potomkowie Piastów nie bardzo lubili Jagiellonów - swoich następców na polskim tronie, chociaż kontakty pomiędzy obu rodami z biegiem lat stawały się coraz ściślejsze. Gdy spaliły na panewce ambitne plany Władysława Opolczyka, by wspólnie z Krzyżakami dokonać rozbioru Polski, Jan Kropidło, Konrad VI Oleśnicki, Konrad i Władysław Biały, Henryk Ziębicki, Kazimierz Oświęcimski…
-->

Słowacka granica

Dość późno zacząłem oglądać prawdziwą Słowację. Poznałem ją głównie dzięki ludziom mieszkającym po drugiej stronie Tatr. Było to już w końcowych latach bezstresowego studenckiego życia, gdy większość z nas w najrozmaitszy sposób starała się choć trochę dorobić do ciągle niewystarczającego „kieszonkowego”. Byliśmy na wakacjach. Starając się spędzić czas możliwie jak najlepiej, wielokrotnie po prosu naruszaliśmy granicę…
-->

Polska – Korzkiew, Orle gniazdo

Któż z nas nie słyszał o Szlaku Orlich Gniazd - monumentalnym pomniku architektury obronnej z czasów jednego z najwybitniejszych bodaj władców polskich - Kazimierza Wielkiego. Zbudowane w średniowieczu warownie, strzegące niegdyś zachodniej granicy naszego kraju, rozrzucone są malowniczo pośród wapiennych skał Jury Krakowsko - Częstochowskiej. Od wieków, zarówno potężne zamki, jak i niewielkie strażnice zachwycają…
-->

Polska – Zdobycie zamościa

Na początku czerwca Zamość obchodzić będzie czterysetlecie swego istnienia. To miasto powstało dzięki uporowi i... pieniądzom jednego człowieka. Przez długie lata służyło za wzorzec nowoczesności, a nawet wręcz idealistycznych rozwiązań tak urbanistycznych, jak i filozoficznych. O powstaniu miasta jeszcze napiszemy. Teraz skupimy się na twierdzy, która raz tylko została zdobyta. A było to w maju,…
-->

Polska – Augustowskie noce i dnie

Kanał Augustowski był największą, jakbyśmy to jeszcze niedawno powiedzieli - sztandarową inwestycją gospodarczą Królestwa Polskiego XIX wieku i miał za zadanie gospodarcze powiązanie ziem Polski i Litwy oraz Rosji. Pretekstem było uniezależnienie gospodarki Królestwa od pruskich portów, co stanowić miało pokłosie dawnej wojny celnej. Z inicjatywy Ministra Skarbu księcia Franciszka Ksawerego Druckiego - Lubeckiego wiosną…
-->

Egipskie notatki

O Egipcie napisano już chyba wszystko, a na pewno bardzo wiele. Ale można będzie zawsze napisać coś nowego: jak my indywidualnie odbieramy nasze spotkanie z przeszłością i teraźniejszością tego niezwykłego kraju. Z naszych doświadczeń, zebranych smaków i zapachów tworzymy własną mozaikę wspomnień, bo każdy, obok kanonu obowiązkowych punktów programu przybysza z Europy, znajdzie tu coś…
-->

Polska – Jak dwa graniczne kamienie

Dzisiaj to brzmi doprawdy nierzeczywiście, ale przez całe stulecia na linii Białki i Dunajca w Pieninach i środkowego Popradu przebiegała polsko-węgierska granica. Ukształtowała się ona mniej więcej pod koniec wieku trzynastego i przetrwała, aż do... 1920 roku, kiedy to najbardziej na północ wysunięte części węgierskiego królestwa przypadły w udziale II Rzeczypospolitej. Siedem stuleci w czasach,…
-->

Polska – Kazimierz nad Wisłą

Pisaliśmy już w miesięczniku Świat, że trudno znaleźć w naszych dziejach tak kochliwego władcę jak ostatniego z Piastów - Kazimierza Wielkiego. Król był również ulubieńcem chłopów i Żydów. Tych ostatnich, a przynajmniej ich niektóre córki, otaczał szczególną opieką. Do historii przeszły jednak nieliczne z królewskich kochanek. Szczególną rolę przypisuje się zwykle Esterce, dla której ponoć…
-->

Polska – Kozłówka

Bę­dąc na Lu­belsz­czyź­nie trze­ba od­wie­dziç Ko­złów­kę, po­łożo­ną za­le­d­wie 155 km na po­łu­dnio­wy wschód od War­sza­wy. War­to nie tyl­ko bli­żej po­znać sa­mo Mu­zeum Za­moj­skich, ale i bli­żej przyj­rzec się znaj­du­ją­cej się w sta­rej Po­wo­zow­ni Ga­le­rii Sztu­ki So­cj­re­ali­stycz­nej. Nie ma tu du­żo zwie­dza­ją­cych, a na­szym kro­kom to­wa­rzy­szyç bę­dą cha­rak­te­ry­stycz­ne me­lo­die z lat 50. Nie­ste­ty, cen­tral­nym miej­scem eks­po­zy­cji nie…
-->

Polska – twierdza Zamość

Niezwykłość Zamościa docenili nie tylko historycy sztuki nazywając go perlą architektury renesansowej i Padwą Północy. W 1992 roku Zamość jako pomnik historii wpisany został na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Miasto nie jest stare, jego początki ściśle związane są z kanclerzem i hetmanem wielkim koronnym - Janem Zamojskim. Ten wszechstronnie utalentowany człowiek, pobierał nauki w…
-->

Indonezja – płoną pogrzebowe stosy…

Wychodząc jednak poza regiony kultury zachodnioeuropejskiej, odkryjemy odmienny sposób reagowania na śmierć oraz różny od naszego stosunek do niej. Tam, gdzie stosy wciąż płoną, a właściwie nigdy nie gasną, czerń zastępuje gra kolorów, łzy - niewybredne żarty, a smutek - pasja istnienia... Mieszkając przez rok na Bali, gdzie studiowałam na Uniwersytecie Udayana w Denpasar język…
-->