POLONUS I POT DLA TURYSTYKI

POLONUS I POT DLA TURYSTYKI

Krajowa turystyka ma szansę na jeszcze większy rozwój dzięki współpracy narodowego przewoźnika autokarowego Polonus i Polskiej Organizacji Turystycznej (organ rządowy podległy Ministerstwu Sportu i Turystyki). Celem wspólnych działań jest promowanie rodzimej...