Tworząc magazyn poświęcony podróżom i kulturze z zainteresowaniem obserwujemy zjawisko podnoszenia ludowych tradycji do rangi turystycznego atutu.

Kraje promujące się od lat na polskim rynku traktują ten aspekt jako jeden z wiodących wątków swoich marketingowych kampanii. Tak postąpił swojego czasu Switzerland Tourism, tak postępuje w 2015 roku DZT, dla której tradycje i kultura ludowa są jednym z priorytetów promocji turystycznej Niemiec. Na Ukrainie powstaje Haftowany Szlak. Niezależnie od tego, że noszenie haftowanych koszul (soroczek), ma dziś na Ukrainie wydźwięk patriotyczny, inicjatywa ma na celu przede wszystkim promocję walorów turystycznych kraju. Szlak będzie bowiem prowadzić przez miejsca, w których wciąż powstają tradycyjnie haftowane stroje oraz do galerii i pracowni współczesnych artystów, inspirujących się tradycją ludowego haftu. Haftu, którego motywy są od wieków wyróżnikiem poszczególnych regionów Ukrainy.

Renesans strojów ludowych i regionalnych tradycji, związany z wykorzystywaniem ich dla podniesienia atrakcyjności lokalnej oferty turystycznej, obserwujemy również u nas. Stroje, taniec, muzyka oraz związane z nimi rzemiosło i oczywiście smak tradycyjnych potraw, są wiodącym motywem coraz liczniejszych festiwali. Od lat ambasadorami kultury polskiej na świecie są zespoły takie jak „Mazowsze” czy „Śląsk”. Liczne zespoły folklorystyczne uświetniają też imprezy krajowe. Ostatnio obserwujemy ten fenomen na Urzeczu. W sąsiedztwie Warszawy, w regionie nie znanym tak na prawdę szerszej publiczności. Występy zespołów w lokalnych strojach są istotnym elementem organizowanego przez Fundację Szerokie Wody od kilku lat Flis Festiwalu oraz Zielnych Świątek na Urzeczu (inauguracyjna impreza odbyła się w maju b.r. i cieszyła się sporym zainteresowaniem, zwłaszcza wśród mieszkańców Warszawy i Mazowsza). Oryginalnymi elementami ekspozycji muzealnych w skansenach są rzemieślnicy, prezentujący dawny kunszt. Ich obecność ożywia i dodaje autentyzmu eskpozycji. Wykonane przez nich przedmioty stanowią wartościową pod każdym względem pamiątkę. A lokalny strój ludowy jest nieodzownym w ich pracy rekwizytem.

Zainspirowani powyższymi wątkami, podejmujemy projekt pod roboczą nazwą „Polska w ludowej szacie”. Na łamach magazynu „Świat Podróże Kultura” oraz w naszej witrynie https://magazynswiat.pl będziemy przedstawiać artykuły poświęconych polskiej kulturze ludowej – strojom ludowym, muzyce, obiektom kultury materialnej, inaczej mówiąc barwnej mozaice inspirującej współczesne dziedziny, chociażby modę.

Na początek, jako ilustracja – wikliniarz ze skansenu w Sierpcu 🙂