Podróżując z Warszawy do Torunia, mniej więcej w połowie drogi mija się bardzo urokliwe miejsce – Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Obserwując dzisiejszy wizerunek Muzeum, można pokusić się o stwierdzenie, iż ideą założycieli tej placówki było stworzenie miejsca łączącego tradycję i historię z wymogami współczesności.

Malwy.-Fot

Muzeum wsi mazowieckiej w sierpcu zajmuje się gromadzeniem i ochroną zabytków kultury ludowej przede wszystkim z terenu mazowsza północno-zachodniego, zwanego również mazowszem starym. Nie ogranicza się jednak do ochrony, przenoszenia czy rekonstruowania typowych dla regionu mazowsza zagród chłopskich. Muzeum dba o rozwój intelektualny dzieci i młodzieży, prowadząc ciekawe zajęcia przybliżające życie codzienne oraz obrzędowość doroczną wsi mazowieckiej pierwszego ćwierćwiecza XX w. Nie jest jedynie miejscem, w którym zestawiono stare budynki. Posiada niespotykany czar, zadziwiający urok, a przede wszystkim duszę.

XiX-wieczna wieś tętniąca życiem
Sierpeckie muzeum obejmuje usytuowany w centrum miasta ratusz pochodzący z XiX w., muzeum małego miasta w bieżuniu, ale przede wszystkim malowniczo położony skansen. każdy, kto przekroczy gościnne progi skansenu, może podziwiać dziesięć zagród chłopskich, stanowiących wizytówkę ludowego budownictwa z przełomu XiX i XX w., kuźnię, wiatrak, kaplicę, XVIII-w. Kościół oraz odtworzone wnętrza dworu ziemiańskiego. Istotne uzupełnienie ekspozycji stanowi mała architektura – przydrożne kapliczki, studnie, gołębniki, piwnice i pasieki. w ogródkach kwiatowych i warzywnych, w sadach i na polach między zagrodami uprawiane są dawne odmiany kwiatów, ziół, warzyw, owoców i zbóż. Zadziwiające, że choć jest to muzeum – wnętrza sprawiają wrażenie zamieszkanych. W oknach nietrudno zauważyć doniczki z pelargoniami, między zagrodami – „spacerujący” drób, a na pastwiskach owce, konie i kozy. Otoczone warzywnymi i kwiatowymi ogródkami czy pasiekami chałupy oraz żyjące tu zwierzęta stwarzają wrażenie wsi wciąż tętniącej życiem. Wnętrza budynków przystosowane są do pełnionych przez nie funkcji i zmieniają się wraz ze zrywanymi kartkami kalendarza. Wyposażenie chałup wiejskich oraz wygląd samych zagród wskazuje na zróżnicowanie majątkowe ich właścicieli. Obok mieszkań zamożnych znajdują się chałupy ubogie, wyposażone tylko w najbardziej niezbędne sprzęty. Jest to doskonałe tło do zaprezentowania codziennych wiejskich zajęć gospodarskich i polowych.

Cztery pory roku w skansenie
Wiosna, lato, jesień, zima … tutaj każda pora roku ma swój urok, a piękno każdej podkreślają barwne wystawy: „wielkanoc na mazowszu”, „rok polski w tradycyjnych zajęciach codziennych”, „boże narodzenie na mazowszu”, a także sezonowe imprezy plenerowe: „niedziela Palmowa”, „Gry i zabawy wielkanocne”, „majówka w skan- senie”, „Gotowanie na polanie”, „niedziele w skansenie”, „dzień dziecka”, „miodobranie”, „Żniwa”, czy też „wykopki”. imprezy prezentują obrzędowość wsi i tradycyjne zajęcia jej mieszkańców. Pokazy prowadzone są z użyciem autentycznych sprzętów, maszyn, narzędzi lub ich kopii. odbywają się w izbach chłopskich, budynkach gospodarczych i na polach. imprezy urozmaicają koncerty zespołów folklorystycznych i kapel oraz kiermasze i jarmarki.

Filmowa wieś
Urok tego miejsca doceniło wielu scenarzystów i reżyserów. Nie łatwo policzyć, w ilu produkcjach telewizyjnych i filmowych „wystąpiła” skansenowska wieś. Do najbardziej znanych należą: „Szwadron”, „Ogniem i mieczem”, „Pan Tadeusz”, „Przeprowadzki”.

WIDOK-OGÓLNY

Nowe Centrum Kulturalno-Rekreacyjne
Muzeum wsi mazowieckiej jest miejscem, które tętni życiem i wciąż się rozwija. W ramach zakończonego w czerwcu 2015 r. projektu „budowy centrum kulturalno-rekreacyjnego” powstał nowoczesny kompleks, stanowiący znakomite miejsce spotkań biznesowych lub pobytów rodzinnych. Miejsce, w którym nowoczesne formy rekreacji i wypoczynku łączą się z promocją dziedzictwa kulturowego. Obiekt jest w pełni przystosowany do pobytu osób niepełnosprawnych. nowa inwestycja umożliwi organizację szkoleń, sympozjów i konferencji o zasięgu międzynarodowym, połączonych ze zwiedzaniem skansenu, a także organizację ciekawych wydarzeń kulturalnych. Stanie się również bazą dla osób pragnących lepiej poznać sierpecki skansen oraz urokliwy region mazowsza Płockiego. Skansen w sierpcu to wymarzone miejsce na odpoczynek, wyciszenie, oderwanie od codziennych spraw. To miejsce pełne uroku, tętniące życiem, emanujące historią i folklorem.

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
www.mwmskansen.pl, skansen@mwmskansen.pl
Muzeum jest czynne przez cały rok
Dojazd jest możliwy od drogi krajowej nr 10 oraz od ul. Narutowicza (od centrum miasta)

Tekst Agnieszki Jezierskiej-Chalickiej, publikowany na łamach magazynu “MODA NA MAZOWSZE” w numerze październik 2015 na str. 26-27.