Na rok 2016 przypada w Austrii 100 rocznica śmierci Franciszka Józefa I.

26 listopada 1916 roku odszedł najsłynniejszy cesarz z rodu Habsburgów, który przez 68 lat nosił na skroniach cesarską koronę. Jak mówiono – pokolenia przemijały, a Franciszek Józef trwał niezmiennie. Daty koronacji i śmierci cesarza wyznaczyły w dziejach Europy odrębną epokę. Jego śmierć i I wojna światowa, w wyniku której habsburskie imperium się rozpadło, zmieniły radykalnie obraz kontynentu.

Jubileuszowe wystawy podzielono tematycznie na 4 wątki, lokalizując ekspozycje w Wiedniu i w Dolnej Austrii.

Wiedeń

Dolna Austria

  • Zamek Niederweiden w Marchfeld – Polowanie & Wypoczynek (Jagd & Freizeit)

Z myślą o internautach przygotowano również 2 wirtualne wystawy towarzyszące, dzięki którym można lepiej poznać świat sprzed 100 lat: Świat Habsburgów (Welt der Habsburger) oraz Pierwsza wojna światowa i koniec habsburskiej monarchii (Der Erste Weltkrieg und das Ende der Habsburgermonarchie).

W latach 1916-1918 koronę nosił jeszcze Karol I, ale w ówczesnej sytuacji politycznej, ostatniemu cesarzowi nie dane już było odegrać istotnej roli w dziejach Europy. Gdy wojna dobiegła końca „ludy” habsburskiego imperium proklamowały niepodległość, zakładając niezależne państwa. Karol I abdykował. Austro-Węgry zeszły z dziejowej sceny.


INFO
www.franzjoseph2016.at
Krótka filmowa zapowiedź jubileuszowych obchodów, zatytułowana „Franz Joseph Sonderausstellung 2016”, pochodzi z kanału imperialaustria na Youtube.

Również z kanału imperialaustria został zaczerpnięty poniższy film biograficzny, poświęcony ostatniemu cesarzowi z rodu Habsburgów (komentarz w języku angielskim).