Austria celebruje okrągły jubileusz 200-lecia przynależności Salzburga – 200 Jahre Salzburg bei Österreich. Zaledwie 200 lat, ponieważ wcześniej – przez niemal 700, miasto było stolicą niezależnego arcybiskupiego księstwa.

Salzburskie dobra przynosiły włodarzom niemałe zyski. W mieście kwitły więc sztuka, rzemiosło i handel, a w okolicach – z dawien dawna – wydobywano sól. Biskupi inwestowali we wspaniałe budowle i zlecali ich dekorowanie najwybitniejszym artystom. Bynajmniej nie dla chwały Bożej, gdyż ich aktywność szczególnie uwidoczniła się w sferze świeckich uciech. Jednym z obiektów powstałych w kręgu arcybiskupiego mecenatu jest Pałac Hellbrunn, w którego ogrodach tryskają bajeczne fontanny. Od 400 lat, w związku z czym on także obchodzi w 2016 roku okrągłą rocznicę powstania.

Ogrody pałacu Hellbrunn w Salzburgu, fot. Paweł Wroński

Ogrody pałacu Hellbrunn w Salzburgu, fot. Paweł Wroński

Przyłączenie Salzburga, Austria zawdzięcza Napoleonowi. Bo to cesarz Francuzów nakazał sekularyzację dóbr kościelnych w 1812 roku. Tyle, że Salzburg przekazał we władanie swojemu bawarskiemu sojusznikowi. W efekcie, dopiero 4 lata później, gdy jego karta się odwróciła, władcy Bawarii ustąpili miasta Habsburgom. W maju 1816 roku.

Każdy obiekt w Salzburgu jest skarbnicą dzieł sztuki, powstałych przeważnie w kręgu biskupiego mecenatu, fot. Paweł Wroński

Każdy obiekt w Salzburgu jest skarbnicą dzieł sztuki, powstałych przeważnie w kręgu biskupiego mecenatu, fot. Paweł Wroński

Z okazji jubileuszu (obu jubileuszy), w Kraju Salzburskim i w całej Austrii odbywa się szereg imprez okolicznościowych – festiwali, sympozjów naukowych, wystaw, koncertów. Przyświeca im motto: „Salzburg 2016 – miejsce w trakcie przemian“. Za jedną z najważniejszych uchodzi wystawa „Bischof. Kaiser. Jedermann.“ (Biskup. Cesarz. Każdy. www.salzburg200.at), którą można oglądać od 30. kwietnia do 30. października 2016 w Salzburg Museum Neue Residenz (Mozartplatz 1; www.salzburgmuseum.at).

Twierdza Hohensalzburg wzniesiona przez biskupów w średniowieczu i wielokrotnie rozbudowywana - jeden z symboli miasta, fot. Paweł Wroński

Twierdza Hohensalzburg wzniesiona przez biskupów w średniowieczu i wielokrotnie rozbudowywana – jeden z symboli miasta, fot. Paweł Wroński