WYDARZENIA:

9-16 czerwca
„Galicjaner Sztetl”
Muzeum Okręgowe
www.muzeum.tarnow.pl

24-26 czerwca
Zdarzenia 2016 – Dni Tarnowa,
Jarmark Galicyjski
Urząd Miasta Tarnowa
Tarnowskie Centrum Informacji
www.tarnow.pl

1, 8, 15 lipca – piątkowe wieczory
Letni Festiwal Jazzu Tradycyjnego
„Jazzowy Rynek Tarnów 2016”
Tarnowskie Centrum Kultury
Tarnowskie Towarzystwo Jazzu Tradycyjnego „Leliwa”
www.tck.pl , www.bombay.pl

6-7 sierpnia
Międzynarodowy Tabor Pamięci Romów
Muzeum Okręgowe w Tarnowie
www.muzeum.tarnow.pl

Tarnowskie Centrum Informacji
Rynek 7, 33-100 Tarnów
tel.: +48 14 688 90 90
centrum@tarnow.travel
www.tarnow.travel
discover.tarnow.pl
odkryj.tarnow.pl