W Międzynarodowym Dniu Pszczół, 8 sierpnia 2016, w Górach Stołowych odbył się już po raz trzeci „Spacer Pszczelim Szlakiem”.

W rejonie Pasterki, po polskiej i czeskiej stronie granicy. O pszczołach, trzmielach oraz w ogóle o znaczeniu zapylaczy dla środowiska, opowiadał Dariusz Sznajder – przyrodnik, pracownik parkowej służby, a zarazem hodowca pszczół. Ba, nie tylko o tym, ale również o geologii Sudetów i Gór Stołowych, Parku Narodowym, prowadzonej przez parkowe służby restytucji jodły, obserwacjach sów czy problemach z populacją jeleni oraz o dziejach regionu, w tym Pasterki – najstarszej z tutejszych wsi.

Swoją wiedzą podzielili się także inni pracownicy parku, pszczelarze i lekarz, bo przecież ukąszenia też się zdarzają. Tło stanowiły wspaniałe, rozległe widoki. Aż po Karkonosze z wyraźnie widoczną królową Sudetów, Śnieżką (1602 m).

Z łąk nad Pasterką wzrok niesie aż po Karkonosze, fot. Paweł Woński

Z łąk nad Pasterką wzrok niesie aż po Karkonosze, fot. Paweł Wroński


Ciekawostki z historii pszczelarstwa, przygotowanej przez pracowników Parku Narodowego Gór Stołowych.

Pszczelarstwo, a wcześniej bartnictwo było jedną z najstarszych form użytkowania lasu, stanowiąc od stuleci ważną gałąź gospodarki. W okresie rozkwitu, w XVI wieku dostarczało większych dochodów niż handel drewnem czy łowiectwo. Dziś udział tej gałęzi gospodarki w PKB sięga kilku miliardów złotych rocznie. Nie wspominając o tym, że harmonijny rozwój naszego środowiska zależy w ogromnej mierze od pracy pszczół.

6000 lat p.n.e. powstały malowidła naskalne w jaskiniach Arany (Hiszpania), które przedstawiają człowieka wybierającego miód z dziupli.

Z kroniki Thietmara dowiadujemy się, że w 1015 roku wojska Henryka II pozbawiły życia bartnika w żupie słowiańskiego plemienia Dziadoszan. Autor określił jego profesję łacińskim terminem apum magister.

W jednym z XIII-wiecznych dokumentów istnieje zapis, iż w 5 wsiach na Śląsku znajdowały się 204 ule. To świadectwo, że w tamtym czasie przenoszono barcie do osiedli ludzkich. Prawdopodobnie, proces ten rozpoczął się na Śląsku już w wieku XII.

W 1568 roku wydano w języku niemieckim, w Zgorzelcu, najstarszą książkę poświęconą pszczelarstwu. Tytuł traktatu brzmiał “Podstawy nauki o pszczołach i ich pielęgnacji w Księstwie Głogowskim na podstawie własnego doświadczenia zebrane przez Nickela Jacoba, mieszkańca Szprotawy“. Autor zyskał u historyków miano “ojca pszczelarskiej literatury“.

W XIX wieku, Jan Dzierżoń opracował konstrukcję ula z ruchomą zabudową oraz odkrył partenogenezę. Przyczyniło się to do zrewolucjonizowania pszczelarstwa i zwiększenia produkcji miodu, a rzeczonemu Ślązakowi przyniosło majątek i światową sławę.


OTW_G-STOŁOWE_8007

Pokazowy ul na Pszczelim Szlaku, PNGS, fot. Paweł Wroński

Park Narodowy Gór Stołowych: www.pngs.com.pl