Hugonówka jest jednym z kluczowych konstancińskich zabytków. Wybudował ją w 1902 roku Hugon Seydl, założyciel podstołecznego uzdrowiska. Pod pawilonem meandruje Jeziorka, a Park Zdrojowy ze słynną tężnią praktycznie tutaj się zaczyna.

Seydl umieścił w pawilonie Zakład Przyrodoleczniczy. Urządził w nim inhalatorium, salę gimnastyczną i gabinety zabiegowe. Teraz Hugonówka służy za siedzibę Konstancińskiemu Domowi Kultury.

Hugon Seydl był przedsiębiorcą, współwłaścicielem Domu Handlowego i Składu Hurtowego Win „Maurycy Seydel i Spółka”. Jego rodzina pojawiła się w Warszawie w połowie XIX w. Jego ojciec, Maurycy, praktykował w winiarni Fukiera, potem założył własną.

Trochę historii nie zawadzi
W latach 20. XX wieku Seydl wynajął swój zakład, a nowi użytkownicy zamienili go na pensjonat, nadając nazwę “Pod Diabłami”. Rok 1938 przynióśł kolejne zmiany bo willa została sprzedana. 29 lat później właścicielka odsprzedała ją Skarbowi Państwa. Była to swojego rodzaju formalność, ponieważ i tak od 1945 roku budynek był siedzibą państwowej instytucji – de jure – edukacyjnej. Instytutu Ludowego, szkolącego partyjnych aktywistów. W 1951 rorku PRL-owskie władze uznały, że sprawdzi się lepiej służąc kulturze. Początkowo stricte ludowej, więc przekazały go Zespołowi Pieśni i Tańca “Skolimów”, a następnie – ludowi w dziedzinie kultury, więc w pawilonie urządzono kino. O wdzięcznej nazwie “Fregata”, zamienionej z czasem na “Beata”.

To wszystko działo się na parterze, ale T-kształtny pawilon ma jeszcze piętro, które początkowo przeznaczono dla fabryki zabawek. Potem zaś, wychodząc na przeciw wyzwaniom demograficznym, urządzono mieszkania kwaterunkowe. Przecież nawet władza ludowa wiedziała, że zbyt na zabawki będzie tylko wtedy, gdy będzie się miał kto nimi bawić.

Odrodzenie Hugonówki

Gmina Konstancin-Jeziorna uporządkowała i wyremontowała zabytkowy budynek. Hugonówka jest znowu ładnym i użytecznym, uzdrowiskowym pawilonem. Otoczona zielenią willa mieści przyjemną kawiarnię. A w 2014 roku wróciło pod jej dach kino. Seanse odbywają w sali widowiskowej, w wybranych dniach. Są tu także urządzane różnorodne imprezy kulturalne, o których informują lokalne i stołeczne media.


INFO
KDK Hugonówka, Mostowa 15: www.konstancinskidomkultury.pl
O historii Hugonówki: www.visitkonstancin.pl
Życie i wydarzenia w Konstancinie: www.konstancin24.eu
Seydlowie w Wirtualnym Muzeum Konstancina: www.muzeumkonstancina.pl