15-metrowy wodospad uchodzi za jeden z najpiękniejszych na Słowacji. Znajduje się w zamknięciu niewielkiej, górnej odnogi Prosieckiej doliny w Górach Choczańskich.

W zależności od stanu wody w potoku zasilającym wodospad, zmienia się intensywność kaskady. Największe wrażenie opadająca z pionowej ściany woda robi po obfitych opadach deszczu bądź w okresie topnienia śniegów.

Červené piesky, fot. Paweł Wroński

Červené piesky, fot. Paweł Wroński


maly_coat_of_arms_of_slovakia-svgDolinami Prosiecką i Kwaczańską (Prosiecka a Kvačianska): www.hiking.sk