DARŁOWO, 5-8 maja 2017

Będzie to pierwsza w Polsce międzynarodowa konferencja, poświęcona w całości problematyce przemian demograficznych w kontekście rozwoju turystyki.

O tym od dawna dyskutuje się w Europie, ale także poza nią: Ameryka i Azja już wiele lat temu sformułowały rekomendacje dla wszystkich odpowiedzialnych przedsiębiorców, niezależnie od branży: kto przegapi i nie doceni istotnych uwarunkowań ekonomicznych i gospodarczych, związanych ze starzeniem się społeczeństw i niespotykanym dotąd wzrostem liczby seniorów, jako konsumentów, może nagle stracić pozycję na rynku i nie mieć szans odrobić poniesionych strat.

W Unii Europejskiej dostrzeżono ogromny potencjał “srebrnego rynku”, a w turystyce sformułowano priorytet w tym zakresie: Rozwój turystyki “age friendly – przyjaznej starzeniu” w okresie średniego i niskiego sezonu. Realizację wspomnianego priorytetu rozpoczęły już niektóre kraje i są liderami w tym zakresie. Czas, aby także w Polsce podjąć profesjonalne działania i we właściwy sposób przygotować się do skutecznego konkurowania w obszarze “srebrnej turystyki” .

Zaproszeni eksperci przedstawią Państwu zróżnicowane aspekty, obejmujące tematykę Konferencji.

Szczególnie wartościowe może okazać się spojrzenie na zagadnienia turystyki “age friendly” z perspektywy gości, reprezentujących inne europejskie kraje. Będzie to również znakomita okazja do dyskusji w bardzo ciekawym, międzynarodowym wymiarze, a także sposobność, aby nawiązać kontakty i poznać przedstawicieli wielu organizacji i instytucji z całej Europy.

Gośćmi i współorganizatorami Konferencji będą reprezentanci Europejskiej Federacji Osób Starszych EURAG.

Zamiarem organizatorów Konferencji jest wzmocnienie przekonania i upowszechnienie idei, dotyczącej roli współpracy wielu środowisk na rzecz rozwoju turystyki. Odbiorcy usług turystycznych, klienci branży, są niezwykle ważnymi partnerami w dyskusji o jej przyszłości. Musimy jednak pamiętać, że grupa określana jako “seniorzy” ma swoje specyficzne cechy, a w dodatku nie są one stałe i o tym także będziemy rozmawiać. Wreszcie, zwrócimy także uwagę na zmieniający się rynek pracy, a więc zasoby, jakimi dysponować będzie branża turystyczna w tym zakresie. Tu również demografia ma ogromne znaczenie i warto przeanalizować ten aspekt.

“Srebrna Turystyka” to istotna dziedzina “srebrnej ekonomii” – nie zakłada dzielenia pokoleń, ale raczej ich łączenie, czy też budowanie “uniwersalnej dostępności”, bez względu na wiek – “age friendly”. Mamy nadzieję, że nasza Konferencja będzie stanowić dla Państwa inspirację i motywację do wypracowania wielu innowacji w obszarze “srebrnej turystyki” nie tylko w skali Polski, ale także Europy czy też globalnego zastosowania.

Postaramy się dostarczyć Państwu jak najwięcej narzędzi, aby ten cel osiągnąć.

Szczegóły pod adresem http://www.darlot.pl/silvertourism/