Międzynarodowy Festiwal „Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej„ jest wyjątkową inicjatywą na arenie krajowej i międzynarodowej,  która pozwala na dotarcie do ludzi wszystkich klas społecznych z wysoką kulturą, pozwala na poznanie szczególnego wymiaru duchowości prawosławnej. Promuje  miasto Hajnówka, Podlasie i Polskę.

Konkursowy charakter motywuje do tworzenia nowych utworów i aranżacji.  Festiwal daje możliwość uaktywnienia społeczności lokalnej, nabycia doświadczenia m.in. przy pracach organizacyjnych. Organizatorzy współpracują m.in. z Bractwem Młodzieży Prawosławnej, Warsztatem Terapii Zajęciowej, Aresztem Śledczym, przez co pomagamy w rehabilitacji społecznej, resocjalizacji i zdobywaniu nowych doświadczeń.

Międzynarodowy Festiwal  Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej jest największym festiwalem muzyki cerkiewnej w Europie z błogosławieństwa Cerkwi Prawosławnej organizowanym corocznie w miesiącu maju w Soborze Św. Trójcy w Hajnówce przez Społeczny Komitet Organizacyjny, Samorząd Lokalny i Stowarzyszenie „Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej” skupiające przedstawicieli organizacji samorządowych, cerkiewnych i innych.

Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej objął swym Patronatem Honorowym Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

 Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej organizowany jest od 36 lat. Początki festiwalu sięgają roku 1981 i znane były pod nazwą Dni Muzyki Cerkiewnej. Dziesięć lat później DMC przekształcają się w Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej. Od roku 2002 festiwal odbywa się w nowej formie pod nazwą Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej. W dotychczasowych edycjach MF HDMC wystąpiło około 580 chórów z Europy, Azji, Afryki, Ameryki Północnej i Australii.

 Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki to także koncerty towarzyszące organizowane w dużych miastach Polski m.in. w Warszawie, Białymstoku, Ełku, Kleszczelach, Bielsku Podlaskim oraz  innych miejscowościach województwa podlaskiego, a także wystawy, seminaria i spotkania, które służą wzajemnej wymianie doświadczeń pomiędzy organizacjami, władzami samorządowymi, naukowcami, dyrygentami, chórzystami, jak również wzbogacają uczestników o wartości kulturowe, obyczajowe i religijne.

Począwszy od roku 2005 w samym sercu Puszczy Białowieskiej, w starej żwirowni obok Ośrodka Edukacji Leśnej „Jagiellońskie” organizowany jest plenerowy koncert towarzyszący MF HDMC. Rokrocznie plenerowa impreza cieszy się coraz większym zainteresowaniem słuchaczy zarówno lokalnej społeczności jak i mieszkańców innych regionów, a także zagranicznych gości zainteresowanych tradycją, kulturą regionu i niepowtarzalnym pięknem śpiewu chóralnego. Różnorodność kulturowa, rozmaite formy i style śpiewów chóralnych prezentowane na festiwalu zapewniają słuchaczom koncertów pełnię doznań artystycznych i duchowych.

Środa 9 maja

godz. 14:00 Suchowola –  Zespół Szkół w Suchowoli – Chór Fest  -Mińsk ( Białoruś)
godz. 18:00 Michałowo –  Chór „Polichronion”, Odessa (Ukraina)
godz. 17:00 Gmina Hajnówka – Chór „Duschechka”, Ryga (Łotwa)
godz. 17:00 Białowieża – Charkowski chór chłopięcy, Charków (Ukraina)
godz. 9:00  Hajnówka –  Chór „Woskriesienije”, Kijów (Ukraina)

Czwartek 10 maja

godz. 12:00 Białystok –  Chór „Żurawinka”, Mińsk (Białoruś)
godz. 17:00 Mielnik – Chór „Trimifunt”, Kijów (Ukraina)
godz. 18:00 Hajnówka Amfitetr – Chór Akademicki Zespołu Pieśni i Tańca Sił Zbrojnych Republiki Białoruś, Mińsk (Białoruś)
godz. 17:00 Białowieża – Chór „Vivat Musica”, Suczawa (Rumunia)
godz. 17:00 Gródek – Chór „Woskriesienije”, Kijów (Ukraina)
godz. 18:00 Ełk – Chór Metropolitalny, Nikozja (Cypr)
godz. 18:00 Czeremcha –  Chór Metropolitarnego Okręgu Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej w Republice Kazachstanu, Ałma-Ata (Kazachstan)

Piątek 11 maja

godz. 18:00 Bielsk Podlaski – Chór „Fest”, Mińsk (Białoruś)
godz. 16:00 Ełk – Chór „Polichronion”, Odessa (Ukraina)
godz. 16:00 Ełk – Chór „Łampada”, Kursk (Rosja)
godz. 17:00 Kleszczele – Chór „Aksios”, Synkowicze (Białoruś)
godz. 17:00 Łosice – Charkowski chór chłopięcy, Charków (Ukraina)

Sobota 12 maja

godz. 8:00 Św. Góra Grabarka – Św. Liturgia Chór „Axios”, Krzywy Róg (Ukraina)