W dniach 24 czerwca-4 lipca 2018 r. lista światowego dziedzictwa UNESCO została rozszerzona o 19 nowych wpisów.

Dobra mieszane, kulturowo-przyrodnicze

 • Pomachiowin Aki (Kanada)
 • Park Narodowy Chiribiquete – “Maloca jaguara” (Kolumbia)
 • Dolina Tehuacan-Cuicatlan: pierwotne osadnictwo mezoamerykańskie (Meksyk)

Dobra przyrodnicze

 • Góry Barbeton Makhonjwa (Afryka Południowa)
 • Fanjingshab (Chiny)
 • Chaine des Puys – obszar uskoku tektonicznego Limagne (Francja)
 • Obszar chroniony Arasbaran (Iran)

Dobra kultury

 • Al.-Ahsa, przeobrażający się krajobraz kulturowy (Arabia Saudyjska)
 • Aasivissuit-Nipisat. Tereny polowań inuitów między lodem i morzem (Dania)
 • Miasto kalifackie w Medina Azahara (Hiszpania)
 • Zespół w stylu gotyku wiktoriańskiego i art deco w Mumbaju (Indie)
 • Krajobraz archeologiczny związany z epoką Sasanidów w regionie Fars (Iran)
 • Ukryte miejsca związane z chrześcijaństwem w regionie Nagasaki (Japonia)
 • Thimlich Ohinga, stanowiska archeologiczne (Kenia)
 • Sansa, górskie klasztory buddyjskie w Korei (Republika Korei)
 • Przygraniczny krajobraz archeologiczny Hedeby i Danevirke (Niemcy)
 • Katedra w Naumburgu (Niemcy)
 • Gobekli Tepe (Turcja)
 • Ivrea, miasto przemysłowe XX wieku (Włochy).

Zmiany na Liście światowego dziedzictwa w zagrożeniu

 • Parki narodowe nad Jeziorem Turkana w Kenii

Rozszerzono obszar

 • Sihote-Aliń o Dolinę rzeki Bikin.

Z Listy światowego dziedzictwa w zagrożeniu wycofano

 • Belize – System ochrony rafy koralowej