Niewyczerpane możliwości aktywnego wypoczynku, malownicze miejscowości, nieskażona przyroda oraz największy w Austrii zagospodarowany narciarsko teren na lodowcu – oto kluczowe atrakcje Stubaital, jednej z pięciu słynnych dolin Tyrolu.

Dolina Stubai ma wiele do zaoferowania rodzinom, bez względu na wiek jej członków i stopień zaawansowania w sportach zimowych. Doceniają to twórcy opiniotwórczego przewodnika ADAC SkiGuide, który już kilka razy wyróżnił Stubaital tytułem „najbardziej przyjaznego dla rodzin terenu narciarskiego” w Austrii.

Stubaier Gletscher
Kluczowe znaczenie ma ośrodek Stubaier Gletscher (www.stubaier-gletscher.com) z 35 trasami narciarskimi i 10-kilometrowym zjazdem ze stacji Wildspitz do doliny oraz ogromny Snowpark Stubai Zoo, w którym popisują się freestylerzy (ich zmagania można obejrzeć podczas FIS Freeski World Cup Stubai od 20 do 24 listopada 2018). Z myślą o najmłodszych i mniej zaawansowanych poprowadzono trasę z zakrętami i skoczniami –
BIG Family Fun Slope. Dzieci uwielbiają śnieżny zamek – BIG Family Schneeburg, który od lutego do kwietnia wznosi się przy stacji Gamsgarten. W 200-metrowej jaskini lodowej (Eisgrotte) goście – bez względu na wiek – poznają wnętrze lodowca, a z platformy Top of Tyrol, z wysokości 3210 m, podziwiają panoramę z setką trzytysięczników. Dostęp z doliny ułatwia odporna na silne wiatry kolejka 3S Eisgratbahn, która niemal 1,5 km różnicy poziomów pokonuje w 12 min.

Dla początkujących
Pierwsze kroki na nartach lub desce można z powodzeniem stawiać w 3 pozostałych ośrodkach doliny: Schlick 2000 (koło Fulpmes), Elfer (koło Neustift) i Serles (w rejonie Mieders). Trasy wszystkich ośrodków Stubaital są dostępne z karnetem Super-Skipass. Przy stacji Froneben w ośrodku Schlick 2000 wybrane, środowe wieczory zimy upłyną pod hasłem „Night of Colours”. Będą bogate iluminacje i karkołomne zjazdy w wykonaniu instruktorów narciarskich. Nocne, zimowe wędrówki z atrakcjami proponuje Klaus Äuele Natur Aktiv Park (10 i 24 stycznia 2019).

Atrakcje poza nartami
W pozanarciarskiej ofercie Doliny Stubai poważną rolę odgrywają także lodowiska przy dolnych stacjach kolejek. Organizowane są na nich imprezy rozrywkowe dla dzieci – BIG Family Kinderfeste. Poza tym Stubaital
z 9 trasami to saneczkarskie Eldorado Tyrolu (najdłuższy zjazd z Elfer do Neustift liczy 8 km, aż 7 jest oświetlone do późnego wieczora; www.rodelfuehrer.de). W Elfer odbywa się też festiwal saneczkarski Rodeltestival (12 stycznia 2019). Przyjemność sanny łączy się zwyczajowo z wieczornymi posiłkami w nastrojowych gospodach, do których można dotrzeć pieszo, konnymi saniami lub taksówką. A w dziedzinie gastronomii Stubaital również bije rekordy. Są tam bowiem: najwyżej położona w Austrii restauracja  – „Jochdole” (3150 m), a na Eisgrat (2900 m) – „Schaufelspitz”, restauracja nagrodzona w przez przewodnik kulinarny Gault Millau.

Jak widać, w Stubaital nie sposób się nudzić, tym bardziej  że dolina jest świetne skomunikowana z pobliskim Innsbruckiem, więc wielkomiejskie atrakcje też są łatwo dostępne. Ponadto, dla nas – jako że jesteśmy jedną z najliczniej odwiedzających dolinę nacji – wszelkie dostępne w Internecie informacje podawane są po polsku (www.stubai.at/pl/).

Tekst: Paweł Wroński

 

Stubai Valley symphony of experiences 

Endless possibilities of active leisure, picturesque towns, unpolluted nature and Austria’s largest and most developed skiing site on the glacier – these are the key attractions of Stubaital, one of the five famous valleys of Tyrol.

The Stubai Valley has a lot to offer families, regardless of the age of its members and their level of advancement in winter sports. It is recognisedby the creators of the opinion-making guide ADAC SkiGuide, which on several occasions has distinguished Stubaital as “the most family-friendly ski area” in Austria.

Stubaier Gletscher
Stubaier Gletscher is of vitalimportance (www.stubaier-gletscher.com) with 35 pistes and a 10-kilometredescent from the Wildspitz station to the valley, and a hugeSnowpark – Stubai Zoo, where freestylers show off their skills (you can watch them compete during the FIS Freeski World Cup Stubai from 20 to 24 November 2018). BIG Family Fun Slope – a piste with bends and jumps has been createdfor the youngest and the less advanced. Children love the snow castle – BIG Family Schneeburg, which is erected from at the Gamsgarten station from February to April. In the 200-metre ice cave (Eisgrotte), guests regardless of age explore the interior of the glacier, and from the Top of Tyrol Platform, at an altitude of 3210 m, they admire the panorama with hundreds of three-thousanders. Access from the valley is facilitated by the wind-resistant 3S Eisgratbahn cableway, which overcomes the nearly 1.5 km difference in levels in 12 min.

For beginners
The first steps in skiing or snowboarding may be takenin the 3remaining resorts in the valley: Schlick 2000 (near Fulpmes), Elfer (near Neustift) and Serles (in the Mieders region) Pistes of all Stubaital resorts are accessible with the Super-Skipass. At the Froneben ski station in the Schlick 2000 resort; selected Wednesday winter evenings will be marked by the event “Night of Colours”. It will include rich illuminations and breakneck downhill runs by ski instructors. Klaus Äuele Natur Aktiv Park recommends evening, winter hikes with attractions (10 and 24 January 2019).

Other attractions beyond skiing
In addition to the ski offer of the Stubai Valley, the ice rinks at the lower stations of the cable cars also play a crucial role. It hosts entertainment events for children – BIG Family Kinderfeste. Additionally, Stubaital is the sledging El Dorado of Tyrol with 9tracks (the longest descent from Elfer to Neustift is 8 km, 7are illuminateduntil late evening; www.rodelfuehrer.de). The Rodeltestival sledging festival also takes place in Elfer (12 January 2019). The pleasure of sledging is usually combinedwith customary evening meals in atmospheric inns, which can be reached on foot, by horse-drawn sledge or taxi. Stubaital also breaks records in the area of the gastronomy. It is home to the highest situated restaurant in Austria – “Jochdole” (3150 m), at Eisgrat (2900 m) -” Schaufelspitz”, the restaurant distinguished by the culinary guide Gault Millau.

As you can see, in Stubaital there is no time for boredom, especially that the Valley is well-communicated with the nearbyInnsbruck, so city attractions are easily accessible. Moreover, since we are one of the nations that most oftenvisitthe valley – all information available onthe Internet is given in Polish (www.stubai.at/pl/).