„Wyzwania społeczno-ekonomiczne wobec zmieniającego się demograficznie rynku pracy w kontekście rozwoju turystyki”

DARŁOWO, POLSKA
7 czerwca 2019 r.

Już po raz drugi w Polsce międzynarodowa konferencja, poświęcona w całości problematyce przemian demograficznych w kontekście rozwoju turystyki.

O tym od dawna dyskutuje się w Europie, ale także poza nią: Ameryka i Azja już wiele lat temu sformułowały rekomendacje dla wszystkich odpowiedzialnych przedsiębiorców, niezależnie od branży: kto przegapi i nie doceni istotnych uwarunkowań ekonomicznych i społecznych, związanych ze starzeniem się społeczeństw i niespotykanym dotąd wzrostem liczby seniorów, jako konsumentów, może nagle stracić pozycję na rynku i nie mieć szans odrobić poniesionych strat.

W Unii Europejskiej dostrzeżono ogromny potencjał “srebrnego rynku”, ale także zagrożenia, związane z luką pokoleniową na rynku pracy. Dotyczy to także branży turystycznej!

Zaproszeni eksperci przedstawią zróżnicowane aspekty, obejmujące tematykę Konferencji.

Tegoroczna edycja będzie poświęcona ekonomicznym i społecznym aspektom przemian demograficznych na rynku pracy, w odniesieniu do branży turystycznej. Szczególnie wartościowe może okazać się spojrzenie na zagadnienia turystyki, jako miejsca pracy “age friendly”, a więc tym razem z perspektywy pracodawców i pracowników. Będzie to również znakomita okazja do dyskusji w bardzo ciekawym, międzynarodowym wymiarze, a także sposobność, aby nawiązać kontakty i poznać przedstawicieli wielu organizacji i instytucji z Polski i Europy.

Integralnym elementem Konferencji będzie warsztat, poświęcony prezentacji oraz praktycznemu zastosowaniu platformy edukacyjnej oraz materiałów dla osób, chcących poszerzyć swoje kompetencje w obszarze „zarządzania wiekiem” w organizacji/przedsiębiorstwie/instytucji. Jest to rezultat międzynarodowego projektu Age Management Uptake, realizowanego w ramach Europejskiego Programu ERASMUS+

Gośćmi i współorganizatorami Konferencji będą reprezentanci Europejskiej Federacji Osób Starszych EURAG.

Zamiarem organizatorów Konferencji jest wzmocnienie przekonania i upowszechnienie idei, dotyczącej roli współpracy wielu środowisk na rzecz rozwoju turystyki.

“Srebrna Turystyka” to istotna dziedzina “srebrnej ekonomii”- nie zakłada dzielenia pokoleń, ale raczej ich łączenie, czy też budowanie, zgodnie z filozofią “age friendly”.

Organizatorzy mają nadzieję, że Konferencja będzie stanowić dla inspirację i motywację do wypracowania wielu innowacji w obszarze “srebrnej turystyki” nie tylko w skali Polski, ale także Europy czy też globalnego zastosowania.

Organizatorzy postarają się dostarczyć jak najwięcej narzędzi, aby ten cel osiągnąć.

Szczegółowy program już wkrótce na www.darlot.pl/silvertourism

KOMITET NAUKOWY II MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI SILVER TOURISM

PRZEWODNICZĄCA KOMITETU

Dr hab. Beata Meyer, prof. nadzw. – Uniwersytet Szczeciński

CZŁONKOWIE

Prof. dr hab. Bogusława Urbaniak – Uniwersytet Łódzki

Prof. dr hab. Jan Sikora – Uniwersytet Zielonogórski

Dr hab. Jacek Borzyszkowski, prof. nadzw. Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Dr Bartłomiej Walas – Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej

Dr Agnieszka Sawińska – Uniwersytet Szczeciński

Dr Tomasz Studzieniecki – Uniwersytet Morski w Gdyni

Dr Katarzyna Mysiak – Urząd Miasta w Gdyni

Dr Jarosław Lichacy – Politechnika Koszalińska – Sekretarz Komitetu

KOMITET ORGANIZACYJNY

Dr Jarosław Lichacy – Politechnika Koszalińska, Prezes darłowskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej

Mgr Grażyna Busse – Prezes ECIM HIPOKAMP w Łodzi

Mgr Magdalena Poulain – Prezes Fundacji 2035 w Łodzi

Mgr inż. Janusz Cwajna – Z-ca Dyrektora Biura – Darłowska Lokalna Organizacja Turystyczna