W nowo wybudowanym skrzydle Hotelu Bania**** Thermal & Ski w Białce Tatrzańskiej powstało Centrum Konferencyjne Bania. Kompleksowy ośrodek usług konferencyjnych pozwala na organizację wydarzeń dla nawet 1000 osób, a z jego okien rozpościera się widok na Tatry Wysokie, Pieniny i stok narciarski.
Powierzchnia 3,5 tys. m2 oraz zastosowane w niej innowacyjne rozwiązania multimedialne czynią Centrum wiodącym ośrodkiem tego typu usług w południowej Polsce. Nowoczesną przestrzeń konferencyjno-bankietową można wykorzystać w całości lub w razie potrzeby podzielić na 14 niezależnych sal biznesowych.
„Oddajemy do użytku naszych gości centrum konferencyjne, dorównujące najnowocześniejszym tego typu obiektom w Polsce. Czterogwiazdkowy hotel, terma i ośrodek narciarski, które składają się na ofertę Resortu Bania pozwolą organizować konferencje, targi czy szkolenia z bogatym programem wydarzeń towarzyszących.” – mówi Stefan Stopa, dyrektor Hotelu Bania.
Na Centrum Konferencyjne Bania składają się:
• Sala Wierchy Z nowoczesnym systemem multimedialnym i możliwością podziału na 3-7 mniejszych przestrzeni. Całość mieści do 400 osób.
• Sala Trzy Korony Przestrzeń estradowo-konferencyjna z profesjonalną sceną, oświetleniem, nagłośnieniem oraz amfiteatralną trybuną na 430 osób.
• Strefa VIP 4 prestiżowe sale przeznaczone do spotkań biznesowych w kameralnym gronie.
Obejmujące 700 m2 foyer z bezpośrednim wyjściem na taras zewnętrzny może być miejscem networkingu, lub pełnić rolę wystawienniczą, ale także połączyć dwie duże sale w spójną przestrzeń bankietową. Odpowiednia izolacja akustyczna zapewnia komfort poszczególnym grupom klientów, a własne zaplecze techniczno-gastronomiczne i bezpośrednie wejście do strefy konferencyjnej sprawiają, że może ona funkcjonować niezależnie od pozostałych obszarów Hotelu Bania. Obiekt oferuje do 800 miejsc noclegowych w 262 pokojach i apartamentach oraz niemal 300 miejsc parkingowych. Klienci biznesowi otrzymują także nielimitowany dostęp do Termy Bania.
Rezerwacji wiosennych terminów:
Bania Conference Centre in Biała Tatrzańska
The newly-built wing of Hotel Bania**** Thermal & Ski in Bialka Tatrzanska houses 
the Bania Conference Centre. The full-service conference centre can organise events for up to 1000 people, with breath-taking views of the High Tatra Mountains, 
the Pieniny Mountains and ski slope stretching away from its windows.
The 3,500 sqm of space and the innovative multimedia solutions applied in it make the Centre a leading centre of such services in southern Poland. The modern conference and banquet area can be used as a whole or, if necessary, divided into 14 independent business rooms.
The 3,500 sqm of space and the innovative multimedia solutions applied in it make the Centre a leading centre of such services in southern Poland. The modern conference and banquet area can be used as a whole or, if necessary, divided into 14 independent business rooms.
„We offer our guests a conference centre, which is comparable to the most modern facilities of this type in Poland. The four-star hotel, thermal and ski resort, which make up the offer of the Bania Resort, will allow us to organise conferences, fairs or training sessions with a rich programme of accompanying events”. – says Stefan Stopa, director of Hotel Bania.
The Bania Conference Centre consists of:
• The Wierchy Hall with a modern multimedia system and the option of dividing it into 3-7 smaller spaces. The whole can accommodate up to 400 people.
• Three Crowns Hall – a stage and conference space with a professional stage, lighting, sound system and an amphitheatre stand for 430 people.
• VIP Area – 4 luxurious rooms designed for business meetings in a narrow circle.
The 700 sqm foyer with direct access to the outdoor terrace can be used as a networking or exhibition space; alternatively, the two big rooms can be combined into a coherent banquet space. Appropriate acoustic insulation provides comfort for individual groups of customers, while the independent technical and catering facilities, as well as direct entrance to the conference area, means that it can function independently of other areas of Hotel Bania. The facility offers up to 800 beds in 262 rooms and suites as well as nearly 300 parking spaces. Business clients also receive unlimited access to the Bania Thermal Spring.
 
Reservation of spring dates: