Województwo mazowieckie już od 11 lat należy do europejskiej regionalnej Sieci dziedzictwa kulinarnego, której celem jest zachowanie i rozwój lokalnych tradycji gastronomicznych.

To prestiżowe i znane na świecie zrzeszenie promuje regionalne smaki, a dzięki temu także dziedzictwo kulturowe i turystykę. Przyczynia się do rozwoju przedsiębiorczości. Obecnie mazowiecka sieć liczy 116 podmiotów, wśród których są m.in. rolnicy, ogrodnicy, przetwórcy żywności, srestauracje, hotele. Mazowsze szczyci się wieloma produktami tradycyjnymi z długą historią i wyjątkowymi cechami. Są to produkty rolne, środki spożywcze i napoje spirytusowe, których jakość i niepowtarzalny smak wynika ze stosowania tradycyjnych metod produkcji.

– Dbamy o to, aby jak największe grono odbiorców poznało i zasmakowało wyjątkowych produktów wytwarzanych na Mazowszu – podkreśla Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego – Promujemy produkcję oraz sprzedaż lokalnych i regionalnych przysmaków, dofinansowujemy budowę nowoczesnych targowisk, prezentujemy naszą żywność podczas wydarzeń kulinarnych i imprez folklorystycznych. Organizujemy także wiele konkursów. Zachęcam do odwiedzenia Mazowsza i spróbowania naszej regionalnej kuchni.

MAZOVIA TASTES GOOD

The mazovia Province has been a member of the european regional culinary heritage network for 11 years, which aims to preserve and develop local gastronomic traditions.

This prestigious and world-famous association promotes regional flavors, and thus also cultural heritage and tourism. It contributes to the development of entrepreneurship. Currently, the Masovian network has 116 entities, including farmers, gardeners, food processors, restaurants, hotels. Mazovia boasts many traditional products with a long history and unique features. These are agricultural products, foodstuffs and spirits, which quality and unique taste result from the use of traditional production methods.

– We make sure that the largest possible group of recipients get to know and taste the unique products produced in Mazovia – emphasizes Adam Struzik, Marshal of the Mazowieckie Voivodeship – We promote the production and sale of local and regional delicacies, we subsidize the construction of modern markets, we present our food during culinary and folklore events. We also or- ganize many competitions. I encourage you to visit Mazovia and try our regional cuisine.