W pierwszych trzech kwartałach 2019 roku nasz kraj odwiedziło o 8,2% więcej turystów zagranicznych w porównaniu do pierwszych 9 miesięcy 2018 roku. Największą dynamikę wzrostu zanotowaliśmy na rynku południowokoreańskim – 67,3%.

Dane za pierwsze trzy kwartały 2019 roku są bardzo obiecujące. Przez pierwsze 9 miesięcy Polskę odwiedził 16,3 mln turystów. Według prognoz za 12 miesięcy ostatni rok był rekordowym pod względem liczby turystów odwiedzających nasz kraj.

— Szczególnie cieszy stabilny wzrost turystów z krajów Unii Europejskiej, głównie z UE15. Stamtąd przyjeżdża bowiem do Polski blisko 57% wszystkich zagranicznych turystów. W 2019 roku zanotowaliśmy wzrost na poziomie 5,3 % co oznacza, że z tych 15 państw przyjechało do Polski przez 9 miesięcy ponad 460 tys. turystów więcej — mówi sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Andrzej Gut-Mostowy.

Pod względem dynamiki wzrostu na pierwszym miejscu znajdują się Finlandia (wzrost o 8,6%) i Wielka Brytania (wzrost o 8,5%). Natomiast szczególne cieszy wzrost z największego rynku tj. z Niemiec – 5%, co przełożyło się na ponad ćwierć miliona nowych turystów z tego kraju. Najbardziej optymistyczne są jednak dane dotyczące wzrostów na ważnych rynkach zamorskich (USA – 6,4%, Kanada – 10,2%, Korea Południowa – 67,3%, Japonia – 7,5%, Australia – 11,8%). 

— Wzrosty na dalekich rynkach są m.in. związane z dynamicznym rozwojem siatki połączeń lotniczych przez PLL LOT. Są to dla nas bardzo ważni turyści, gdyż ich średni ich pobyt wynosi więcej niż 16 dni i w tym czasie zostawiają oni w Polsce ponad 5500zł na osobę. Polska Organizacja Turystyczna jest aktywna na wszystkich tych rynkach, poza Australią. Warto zwrócić też uwagę na ponad 11% wzrost liczby turystów z Chin i stabilizację na rynku izraelskim, z którego mimo mniejszej liczby lotów przyjechało prawie tyle samo turystów co w 2018 roku — dodał prezes POT Robert Andrzejczyk.

 

Kraj/grupa krajówTuryści ogółemZmiana sty-wrz 2019 / sty-wrz 2018
sty-wrz 2018sty-wrz. 2019Turyści
Ogółem15 04116 2728,2%
27 krajów UE 10 50511 0244,9%
15 krajów UE8 7629 2235,3%
Niemcy5 0805 3365,0%
Wielka Brytania7147748,5%
Holandia3894146,5%
Austria3173273,1%
Włochy4164385,3%
Francja4264485,2%
Szwecja2852963,9%
Dania1831946,1%
Belgia2012115,2%
Hiszpania3223323,2%
Irlandia1811926,1%
Finlandia1531668,6%
Portugalia49502,0%
Grecja3937-6,1%
Luksemburg998,1%
Nowa UE1 7431 8003,3%
Czechy2542716,6%
Słowacja1591717,5%
Litwa5235301,4%
Łotwa3013113,1%
Węgry1771801,3%
Estonia1161170,3%
Rumunia1071114,0%
Bułgaria44451,6%
Słowenia25262,8%
Pozostałe kraje nowej UE35399,9%
Sąsiedzi spoza Schengen2 7413 30320,5%
Ukraina1 4381 94435,2%
Białoruś6026294,5%
Rosja7007294,2%
Ważne zamorskie63269710,3%
USA4124396,4%
Kanada829010,2%
Korea Południowa315167,3%
Japonia67727,5%
Australia414511,8%
Reszta świata1 1621 2487,4%
Norwegia3834045,5%
Szwajcaria1431462,2%
Turcja4945-7,2%
Chiny*11412611,2%
Brazylia192215,5%
Izrael219218-0,4%
Indie25279,2%
Inne21125922,8%
* Łącznie z Hongkongiem i Makau

 

Źródło: MR – GUS – NBP

Tekst: Grzegorz Cendrowski