Mazowieckie palmy, choć nie tak okazałe jak te pochodzące z Kurpi i w Małopolski, posiadają niepowtarzalny urok. Tworzono je niegdyś z bazi, bukszpanu, barwinka, borówki, gałązek wierzbowych z zalążkami liści i trzciny, dekorowano zaś kwiatami z papieru i wstążkami. Swoim wyglądem przypominały barwne kropidła. Tradycja ich wykonywania stanowi jeden z najważniejszych obrzędów związanych z okresem wielkanocnym.

Niedziela Palmowa jest jednym z najpiękniejszych i najbarwniejszych polskich świąt. Stanowi przypomnienie tryumfalnego wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Witany był tam radośnie gałązkami palmowymi. Pamiątką tego wydarzenia są palmy świąteczne święcone w kościołach i obnoszone w procesjach. Zgodnie z obyczajem co roku należało zrobić nową palmę, starą natomiast spalić w piecu chlebowym. Gospodynie dokładały wszelkich starań, by ich dzieło było jak najpiękniejsze. Dziś zwyczaj ten jest już niemal zupełnie zapomniany. Jedynie w nielicznych regionach kraju palmy wciąż wykonuje się ręcznie. Pragnąc ożywiać ten zwyczaj Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu zaprasza do udziału w jubileuszowej, bo już 20 edycji konkursu plastycznego „Tradycyjna palma wielkanocna”. Jest on adresowany do uzdolnionych dzieci i młodzieży szkolnej, członków stowarzyszeń, osób indywidualnych oraz twórców nieprofesjonalnych. Konkurs służy popularyzacji wiedzy na temat form i zdobnictwa ludowego oraz pielęgnowaniu tradycji własnoręcznego wykonywania palm. Zadaniem uczestników jest stworzenie pracy o maksymalnej wysokości do 3 m. Palma powinna zwierać wyłącznie tworzywa naturalne (z wyjątkiem chronionych gatunków roślin), a także tradycyjne formy zdobnicze. Prace, wraz z podpisaną kartą zgłoszeniową należy dostarczyć do Działu Upowszechniania i Promocji (budynek G) (Sierpc, ul. Narutowicza 64) do 27 marca 2020 do godziny 15.30. Co roku palmy konkursowe są ozdobą imprezy plenerowej „Niedziela Palmowa w skansenie”. Nie inaczej będzie i w tym roku. Wszystkie zgłoszone prace biorące udział w rywalizacji zostaną wystawione 5 kwietnia na dziedzińcu kościoła z Drążdżewa. Każdy z uczestników wydarzenia wraz z biletem wstępu otrzyma specjalną kartę do głosowania, na której będzie mógł wskazać swoich faworytów w kategoriach indywidualnej i zespołowej. Dodatkowo komisja konkursowa powołana przez Dyrektora MWM wyłoni najpiękniejszą tradycyjną palmę mazowiecką, której autorowi przyznana zostanie Nagroda Specjalna. Zarówno wynik głosowania, jak i werdykt jurorów ogłoszone zostaną po mszy świętej odprawionej z okazji obchodów Niedzieli Palmowej. Z okazji jubileuszowej edycji konkursu, pula nagród jest wyższa niż w poprzednich latach. Wszyscy Laureaci otrzymają nagrody pieniężne i pamiątkowe dyplomy. Także dla osób, które oddadzą swój głos przewidziane są upominki.

Regulamin konkursu znajduje się na stronie www.mwmskansen.pl. Serdecznie zachęcamy do udziału w rywalizacji i ożywiania zapomnianych tradycji Mazowsza.

Tekst i zdjęcia: Jarosław Asztemborski