Międzynarodowy Dzień Tańca (29 kwietnia) to czas, gdy cały świat taneczny jednoczy się, a artyści i widzowie dziękują sobie wzajemnie za obecność i wierność sztuce, która nie zna ograniczeń, bo ruch wpisany jest w kod genetyczny każdego człowieka.
Szczególnie dziś, w dobie pandemii, tę jedność odczuwa się mocniej. Łącząc się za pomocą Internetu i dzieląc radością tańczenia ludzie tańca przypominają światu, że taniec daje wolność i życie. Właśnie tak opisuje ten fenomen Gregory Vuyani Maqoma, autor tegorocznego orędzia na Dzień Tańca: “Teraz bardziej niż kiedykolwiek celem naszego tańca powinno być przypominanie, że ludzkość wciąż istnieje.” (pełny tekst orędzia tutaj).
Lubelski Teatr Tańca oraz Centrum Kultury w Lublinie, są od lat częścią świata tańca i konsekwentnie, krok po kroku poszerzają przestrzeń tańca organizując festiwale, spektakle, warsztaty, rezydencje i wiele innych działań, niezwykle popularnych wśród odbiorców z Lublina i całego kraju. W dobie koronawirusa przekonanie o wartości tańca i ruchu dla człowieka jest jeszcze większe.
Poniższy raport z badania publiczności ubiegłorocznych 23 Międzynarodowych Spotkań Teatrów Tańca jest namacalnym dowodem na wysoką rangę tańca wśród potrzeb kulturalnych współczensego widza.
Lubelski Teatr Tańca, Centrum Kultury w Lublinie

O RAPORCIE:
Zawiera m.in informacje o podstawowych danych widowni wydarzenia (wiek, płeć, miejsce zamieszkania, wykształcenie), źródłach informacji o festiwalowych wydarzeniach, motywacjach uczestnictwa, ogólnej ocenie festiwalu, skojarzeniach z MSTT gotowości do udziału w kolejnej edycji.
Zapytaliśmy także publiczność o to, w ilu edycjach festiwalu brali udział do tej pory. Respondenci zostali też zapytani o to, jakie propozycje z programu Centrum Kultury wybierają oraz o to, z czym kojarzy im się ta instytucja.

Czytaj cały raport

Garść informacji z raportu:
– niemal co drugi badany o festiwalu i jego agendzie dowiedział się od rodziny i znajomych;
– nieco ponad połowa respondentów brała już udział w poprzednich edycjach MSTT( z kolei „debiutanci” stanowili 41% badanych);
– najczęstszym skojarzeniem z MSTT jest „taniec”, następnie „kreatywność” i „wysoki poziom artystyczny” festiwalu;
– siedmiu na dziesięciu badanych deklaruje chęć wzięcia udziału w kolejnej edycji festiwalu;
– w opinii badanych Centrum Kultury w Lublinie animuje życie społeczne miasta, upowszechnia różnorodną ofertę programową i warsztatową oraz oferuje wysoki poziom artystyczny organizowanych wydarzeń.

23. edycja Międzynarodowych Spotkań Teatrów Tańca odbyła się w dniach 12-17 listopada 2019 r. Festiwal organizuje Lubelski Teatr Tańca i Centrum Kultury w Lublinie.

Badanie przeprowadzono na zlecenie Zastępcy Dyrektora ds. Artystyczno-Programowych Centrum Kultury w Lublinie, Rafała Kozińskiego
przygotowanie narzędzia, analiza danych: dr Mariusz Gwozda, (Fundacja na rzecz Badań i Inicjatyw Społecznych); realizacja badania publiczności: Małgorzata Drozd-Domaciuk, Damian Dubielis, Iga Kołcińska, Malina Łukasiewicz, Przemysław Mrowiński, Małgorzata Szumska
koordynacja projektu: Damian Dubielis; opracowanie merytoryczne raportu: Damian Dubielis; współpraca: Ryszard Kalinowski, Anna Kalita, Konrad Kurowski ,Beata Mysiak, Anna Żak (Lubelski Teatr Tańca); opracowanie graficzne: Katarzyna Barej; zdjęcia: Maciej Rukasz; korekta: Małgorzata Bartkiewicz