Od 20 czerwca 2020 r. O godz. 6.00 Rzeczpospolita Polska znajduje się na liście bezpiecznych krajów. Od tego dnia można podróżować między Słowacją a Polską bez ograniczeń.

Zgodnie ze środkiem Urzędu Zdrowia Publicznego Republiki Słowackiej ( środek ÚVZ SR nr OLP / 5089/2020 ) Republika Słowacka przystąpiła do dalszego uwalniania na przejściach granicznych.

Od 20 czerwca 2020 r. Od 6:00 system otwartych przejść granicznych dotyczy osób powracających z: Bułgarii, Cypru, Republiki Czeskiej, Czarnogóry, Danii (w tym Wysp Owczych), Estonii, Finlandii, Grecji, Chorwacji, Islandii, Liechtensteinu, Litwy, Łotwy, Węgier, Malty, Monako , Niemcy, Norwegia, Polska, Austria, Słowenia i Szwajcaria.

Po powrocie obywatele nie muszą iść do izolatki domowej ani przedkładać negatywnego testu RT-PCR na obecność COVID-19.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Spraw Europejskich Republiki Słowackiej zaleca, aby obywatele znajdujący się na terytorium tych krajów zwracali większą uwagę (1 stopień – ostrzeżenie ) i stale monitorowali środki wprowadzane przez państwa w dziedzinie epidemiologii, kwarantanny, bezpieczeństwa i transportu.

W odniesieniu do terytorium Wielkiego Księstwa Śląskiego w Polsce zalecenie, aby rozważyć potrzebę podróży, pozostaje aktualne (poziom 2 – rozważ potrzebę podróży do niektórych części kraju ). Informacje o systemie granicznym są publikowane i regularnie aktualizowane na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Słowackiej.

Po przybyciu z miejsc innych niż wymienione należy wykazać, że członek sił policyjnych Republiki Słowackiej ma negatywny wynik testu na COVID-19, nie starszy niż 96 godzin. Po wjeździe na terytorium Słowacji przez przejścia graniczne, na których nie przeprowadza się inspekcji, konieczne jest niezwłoczne przekazanie negatywnego wyniku testu do odpowiedniego regionalnego urzędu zdrowia publicznego.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca obywatelom również wszystkie posiadane za granicą, aby skorzystać z dobrowolnej rejestracji na stronie internetowej MZVEZ SR , lub za pomocą aplikacji mobilnej Svetobežka .

W nagłych przypadkach obywatele Republiki Słowackiej mogą skontaktować się z ambasadą Republiki Słowackiej akredytowaną dla konkretnego państwa, w którym obywatel ma swoją siedzibę, lub z Centrum Informacji Konsularnej / Służbą Dyplomatyczną Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Spraw Europejskich Republiki Słowackiej (02 5978 5978).