Marzenie, by nasze miasto było jedną z pereł turystycznych szlaków w Polsce i dynamicznym ośrodkiem gospodarczym, nie jest z pewnością wyjątkowe. Tyle że w przypadku Szydłowca nie jest mrzonką. Na korzyść miasta przemawiają wspaniałe zabytki, kilkaset lat historii, przedsiębiorczość mieszkańców i fantastyczne położenie – w malowniczym miejscu, w którym z pofalowanego środkowopolskiego niżu wyrastają Góry Świętokrzyskie, niemal w połowie drogi między Warszawą a Krakowem. W 2009 r. Szydłowiec otrzymał szansę wsparcia swoich dążeń konkretnymi działaniami – rewitalizacją obiektów zabytkowych, budową i urządzaniem nowych. Wartość prac wykonanych w ramach tak zwanego projektu kluczowego wyniosła 30 mln złotych. Ogromna kwota w porównaniu ze środkami, jakimi może dysponować miasto tak niewielkie jak Szydłowiec. Niezbędny na wykonanie wszystkich prac czas i oddany do dyspozycji kapitał wykorzystano najlepiej, jak tylko było można. Przekształcenia w centralnej strefie miasta znacząco poprawiły jej funkcjonalność i dostępność, a starówka
odzyskała świetność. Efekty oceńcie sami. Przyjeżdżajcie i cieszcie się pięknem ziemi szydłowieckiej. Korzystajcie z możliwości, jakie przed mieszkańcami i gośćmi – turystami i inwestorami – roztacza teraz miasto. Serdecznie zapraszamy do Szydłowca!

A dream to make our city one of Poland’s tourist gems and a dynamic business centre is certainly not unique. Only that in the case of Szydłowiec it is not pipe dream. The city boasts magnificent historic buildings, centuries of history, enterprising residents and a fantastic location – in a picturesque place in which the Świętokrzyskie Mountains rise up from the rolling plains of central Poland, nearly half way between Warsaw and Krakow. In 2009 Szydłowiec got the opportunity to pursue its ambitions by means of concrete actions – the restoration and renovation of historic buildings as well as construction and furnishing of new ones. Some 30 million zloty have been spent on works completed under our so-called Key Project. It’s a huge sum compared to the level of funding such a small city like Szydłowiec could expect to dispose of. The time and capital needed to carry out all these works have been put to the best possible use. The transformation of the city centre has substantially improved its functionality and accessibility, while the old town has regained its splendour. See and judge for yourself. Come and enjoy the beauty of the Szydłowiec region. Take advantage of the opportunities our city offers its residents as well as its guests – tourists and investors alike. We cordially invite you to Szydłowiec!

*

Przewodnik przygotowany na zlecenie władz szydłowieckiej gminy (wyd. 2015). Tekst: Paweł Wroński.

Rewitalizacja Szydlowiec_pdf do ściągnięcia