Osiem unikatowych kościołów w okolicach Broumova we wschodnich Czechach w czasie wakacji otworzyło swe podwoje dla turystów. Barokowe kościoły wzniesione zostały według planów architekta Kryštofa Dizenhofera i jego syna Kiliána Ignáca w latach 1709 – 1743. Budowle można zwiedzać we wtorki i w soboty. Dobrowolne opłaty za wstępy przeznaczone są głównie na prace remontowe.

W lipcu w godzinach od 9:00 do 11:30 otwarte są kościoły w Božanovie, Martínkovicach, Otovicach i Šonovie. Po południu, w godzinach od 14:00 do 16:30, turyści mogą zwiedzić kościoły św. Piotra i Pawła oraz św. Wacława w Broumovie i kościoły w Vižňovie i Vernéřovicach.

W sierpniu przed południem czynne będą kościoły św. Piotra i Pawła oraz św. Wacława, w Vižňovie i Vernéřovicach, a po południu w Božanovie, Martínkovicach, Otovicach i Šonovie.

Informacje o kościołach znajdziemy na stronie www.klasterbroumov.cz/pl/broumovska-skupina-kostelu

Tekst: Anna Gruszczyńska
Zdjęcia: Czeska Centrala Ruchu Turystycznego – CzechTourism