Prezydent Republiki Dominikany, Luis Abinader Corona, dziś ogłosił szereg propozycji mających na celu sprostanie wyzwaniom stojącym przed sektorem turystycznym w związku z obecną pandemią, a tym samym zapewnienie, że kraj będzie bezpiecznym celem podróży.

Plan Odpowiedzialny za Odnowienie Turystyki z powodu COVID-19, kierowany przez samego Prezydenta, przyczyni się do ochrony zdrowia, dobrego samopoczucia i bezpieczeństwa turystów. Także będzie wspierać trwałą odbudowę sektora turystycznego.

„Naszym celem jest zminimalizowanie skutków pandemii i wsparcie odnowy sektora w odpowiedzialny sposób, stawiając zdrowie na pierwszym miejscu. Również chcemy maksymalizować potencjał tworzenia miejsc pracy i wzrost gospodarczy oraz umacniać sektor w dalszym rozwoju w zrównoważony sposób” – powiedział.

Minister Turystyki, David Collado, wyjaśnił, że nowy rząd we współpracy z Krajowym Stowarzyszeniem Hotelarstwa i Turystyki Republiki Dominikańskiej (ASONAHORES) odbył spotkania robocze, aby zrozumieć zaniepokojenia turystów i potrzeby sektora w kraju.

„Koncentrujemy się na promowaniu bezustannego rozwoju turystyki, a także wizerunku naszego kraju. Jesteśmy przekonani, że wspólnie przezwyciężymy wyzwania pandemii i zapewnimy, że Republika Dominikańska nadal będzie zajmować pierwsze miejsce w regionie jako destynacja wybierana przez naszych zagranicznych gości, zarówno na wakacje, w sprawach biznesowych, na inwestycje czy też jako ulubione miejsce drugiego miejsca zamieszkania ”- powiedział.

Przedstawiony przez rząd plan zawiera zestaw środków gwarantujących zdrowie i bezpieczeństwo turystów z Dominikany i zagranicy. Środki te będą obejmowały nowe międzynarodowe certyfikowane protokoły sanitarne i obejmą całą branżę, w tym restauracje i bary.

Środki zawierają:

• Od końca września po przyjeździe do kraju zostaną przeprowadzone wyrywkowe szybkie testy, takie jak test oddechowy do wykrywania COVID-19. Po wprowadzeniu tego środka obowiązujący do tej pory wymóg negatywnego wyniku badania COVID-19 przed wizytą zostanie zniesiony.

• Będzie również obowiązkowe stosowanie masek i dotrzymywania dystansu społecznego, czyli elementów niezbędnych podczas pobytu w kraju.

• Pod koniec września wszyscy turyści odwiedzający hotel otrzymają tymczasowo plan pomocy podróżnika, który będzie obejmował pomoc w nagłych wypadkach, usługi telemedyczne, zakwaterowanie podczas przedłużonych pobytów i koszty zmiany lotu przed wystąpienie zarażenia COVIDem-19. To ubezpieczenie będzie zapewniane odwiedzającym bezpłatnie do grudnia 2020 r. I w 100% zostanie pokryte przez państwo Republiki Dominikańskiej.

• Wdrożona zostanie Bańka Medyczna dotycząca zdrowia pracowników, aby zapewnić, że pracownicy hotelu będą przebywać w obiektach jak najdłużej.

• Zostanie również wprowadzone efektywne zarządzanie zdrowiem w relacjach z dostawcami, wykonawcami i pracownikami. W przypadku pracowników wystąpi ustalona sprawność przepływu do i z hoteli, wraz z ciągłymi testami.

• Przepisy prawa pracy są w trakcie dostosowywania w celu zminimalizowania i ograniczenia zagrożeń dla pracowników.

Rząd powiedział, że protokół ten jest w trakcie certyfikacji zarówno przez Safe Travels Światową Radę ds. Podróży i Turystyki (WTTC) oraz Buró Veritas, światowych liderów w dziedzinie certyfikacji w sektorze.

Za plan będzie odpowiedzialny nowy Gabinet Turystyki, kierowany przez samego Prezydenta Republiki Dominikańskiej, pod kierownictwem wykonawczym Ministra Turystyki i składający się z instytucji, które mają bezpośredni wpływ na łańcuch wartości sektora. Gabinet będzie stale monitorował wpływ i skuteczność każdej wdrażanych wniosków, dostosowując się wg potrzeby.

Towarzyszyć temu będzie skuteczny plan komunikacji wszystkimi kanałami i punktami kontaktowymi z turystami i sojusznikami, aby wszyscy wiedzieli, że Republika Dominikańska jest krajem bezpiecznym do podróżowania. Plan komunikacji obejmuje szkolenia, szczegółowe materiały, stałą aktualizację i optymalizację mechanizmów wyszukiwania.

Narodowy Urząd Turystyki Republiki Dominikańskiej
Narodowy Urząd Turystyki Republiki Dominikańskiej