Targi ITB NOW 2021 r. wyłącznie wirtualnie

Messe Berlin zdecydowało, że targi ITB odbędą się w tym roku w dniach 9-12 marca

w formie cyfrowej, jako targi i konferencja wyłącznie dla profesjonalistów z branży turystycznej. 

W piątek ,12 marca 2021, w ramach wydarzeń kongresowych ITB NOW, w godzinach 10:20 – 15.30 na platformie ZOOM odbędzie się „9. Dzień Turystyki bez Barier”.

W jaki sposób oferty turystyczne mogą odpowiedzieć na potrzeby turystów niepełnosprawnych i z ograniczoną mobilnością? Jaki wpływ ma pandemia na rozwój ofert związanych z podróżowaniem bez barier? Jakie możliwe rozwiązania są już dostępne dla różnych grup docelowych z ograniczoną mobilnością? Jakie są szanse i wyzwania dla organizatorów turystycznych, dostawców usług oraz lokalnych organizacji turystycznych?

W ramach spotkania „9. Dnia Turystyki bez Barier”, podczas dyskusji i prezentacji eksperci zajmą się powyższymi zagadnieniami w sposób kompleksowy i praktyczny ukazując tematykę z różnych perspektyw.

Niemiecka Centrala Turystyki (DZT) oczekuje udziału wielu międzynarodowych gości, w tym przedstawicieli polityki, branży turystycznej, lokalnych organizacji turystycznych, stowarzyszeń i uniwersytetów, a także ekspertów i dziennikarzy. Wydarzenie jest finansowane przez Federalne Ministerstwo Gospodarki i Energii. Realizacja możliwa jest dzięki wsparciu regionalnej grupy roboczej „Turystyka dla Wszystkich”, grupy roboczej „Leichter Reisen – wolne od barier miejscowości wakacyjne w Niemczech” oraz targów berlińskich Messe Berlin.

W wydarzeniu wezmą udział tłumacze języka migowego oraz tłumacze symultaniczni

i pisemni. Językami wydarzenia są niemiecki i angielski (z tłumaczeniem symultanicznym).

Osoby zainteresowane powyższym wydarzeniem muszą się zarejestrować  pod adresem:
https://www.germany.travel/en/trade/tag-des-barrierefreien-tourismus/tag-des-barrierefreien-tourismus.html

Tekst: Agata Płońska