Dnia 23 kwietnia Minister Zdrowia Bułgarii ogłosił, że od 1 maja będą
trzy sposoby wjazdu do Bułgarii:

– ze świadectwem szczepień potwierdzającym ukończony cykl szczepień
przeciwko Covid,

– z ujemnym wynikiem testu PCR lub testu antygenowego. Rodzaje
dopuszczalnych testów antygenowych zostaną ogłoszone na stronie
internetowej bułgarskiego Ministerstwa Zdrowia i będą zgodne z testami
zatwierdzonymi przez Unię Europejską,

– z dokumentem potwierdzającym przebycie Covid, nie później niż 6
miesięcy przed datą wjazdu do Bułgarii.

Oczekuje się, że przedsięwzięte środki będą podobne do środków
przyjętych przez inne kraje, takie jak Chorwacja, Grecja czy Turcja i
prawie takie same, jak te, które Komisja Europejska wprowadzi
rozporządzeniem dla całej Unii na przełomie maja i czerwca.

Pozostaje otwarte pytanie na jakich zasadach turyści będą mogli wrócić
do swojego kraju. Czy będą musieli wykonać testy PCR lub testy
antygenowe, czy po powrocie będą musieli poddać się kwarantannie lub
jakimkolwiek innym ograniczeniom.

Zgodnie z informacjami bułgarskiego Ministerstwa Zdrowia, jeśli
podczas pobytu w Bułgarii, turysta wykaże oznaki Covid, to do czasu
przybycia lekarza pozostanie w swoim hotelu, w „izolatce”, a następnie
w zależności od decyzji lekarza, zostanie poddany dalszej kwarantannie
lub zostanie skierowany na leczenia szpitalnego.

Nie zapadła jeszcze decyzja czy podobnie jak w zeszłym roku w
kurortach Złote Piaski, Albena i Słoneczny Brzeg zostaną wyznaczone
hotele „sanitarne”, w których będą w razie konieczności kwaterowani
wszyscy turyści z okolicznych hoteli i miejscowości poddani
kwarantannie, czy też pozostaną oni w swoich hotelach. Oczekuje się,
że ewentualne koszty ich pobytu lub leczenia w szpitalu zostaną
pokryte z ich ubezpieczenia zdrowotnego.

W Bułgarii zaleca się szczepienie wszystkich pracowników sektora
turystycznego mających kontakt z turystami.

https://www.youtube.com/watch?v=XfCjECsS1eg&list=PLOcFcMPM_TFpajG-rkH1Ss-0A8vM7uIDF

Aktualne, różnorodne informacje o Bułgarii można znaleźć na
profilu „Przybliżamy Bułgarię” na FB:
https://www.facebook.com/PrzyblizamyBulgarie

Opowiadamy o tradycjach, kulturze, kuchni, historii, zabytkach,
atrakcjach i codziennych sprawach. Pokazujemy ciekawe miejsca w
Bułgarii.

tekst: Gerczo Gerczew