Procedury bezpieczeństwa dla osób podróżujących na Cypr – aktualizacja z dn. 10 maja 2021 r.

Wjazd do kraju

1) W jaki sposób podróżni będą mogli wjechać do kraju?
Cypr stosuje system klasyfikacji państw przy użyciu kolorów, zharmonizowany ze standardami oceny krajów przez ECDC (Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób). W przypadku krajów, które nie zostały umieszczone w wykazach ECDC, ich oceny dokona rząd cypryjski. W poniższej tabeli zestawiono warunki wjazdu na terytorium Cypru, odpowiadające poszczególnym kategoriom krajów:

Warunek wjazdu

Kategoria zielona

Kategoria pomarańczowa

Kategoria czerwona

Kategoria szara

Uzyskanie przepustki Cyprus Flight Pass w ciągu 24 godzin przed wylotem

TAK

TAK

TAK

TAK

Wykonanie testu PCR w ciągu 72 godzin przed wylotem (na koszt podróżnego)

NIE

TAK

TAK

TAK

Wykonanie testu PCR po przylocie na Cypr (na koszt podróżnego)

NIE

NIE

TAK

NIE

Poddanie się obowiązkowej 14-dniowej samoizolacji po przylocie

NIE

NIE

NIE

TAK

 1. Osoby podróżujące na Cypr z krajów należących do kategorii ZIELONEJ nie będą miały obowiązku okazania negatywnego wyniku testu PCR na COVID-19. Są jedynie zobowiązane do udzielenia niezbędnych informacji i złożenia wymaganych deklaracji.
 2. Osoby podróżujące z krajów należących do kategorii POMARAŃCZOWEJ są zobowiązane do wykonania testu molekularnego w certyfikowanym laboratorium (próbka powinna być pobrana w ciągu 72 godzin przed wylotem) oraz przesłania na platformę Cyprus Flight Pass dokumentu potwierdzającego uzyskanie negatywnego wyniku testu PCR na COVID-19. Wymóg ten nie dotyczy dzieci poniżej 12 roku życia. Wszyscy podróżni są zobowiązani ponadto do udzielenia niezbędnych informacji i złożenia wymaganych deklaracji.Niżej wymienione osoby będą mogły wjechać do Republiki Cypryjskiej, po uprzednim poddaniu się testowi laboratoryjnemu na własny koszt, zaraz po przylocie do Republiki Cypryjskiej:

  1. obywatele cypryjscy i członkowie ich rodzin (małżonkowie i dzieci niebędący obywatelami RC),
  2. rezydenci legalnie zamieszkujący w Republice Cypryjskiej,
  3. pasażerowie uprawnieni do wjazdu do Republiki Cypryjskiej na podstawie Konwencji Wiedeńskiej,

  4. osoby z krajów, których władze w sposób należyty udowodnią, zgodnie z komunikatem Ministerstwa Zdrowia Republiki Cypryjskiej, brak możliwości zaoferowania testów na COVID-19 dla obywateli, planujących podróż za granicę.

 3. Osoby podróżujące z krajów należących do kategorii CZERWONEJ są zobowiązane do wykonania testu molekularnego w certyfikowanym laboratorium (próbka powinna być pobrana w ciągu 72 godzin przed wylotem) oraz przesłania na platformę Cyprus Flight Pass dokumentu potwierdzającego uzyskanie negatywnego wyniku testu PCR na COVID-19. Będą także musiały opłacić i poddać się testowi molekularnemu PCR po przylocie na Cypr, którego koszt wynosi odpowiednio 30 euro na lotnisku w Larnace i 32 euro na lotnisku w

Pafos. Wynik testu będzie dostępny w ciągu 3 godzin i zostanie przesłany podróżnemu za pośrednictwem SMS po opuszczeniu lotniska. Wymóg poddania się testom nie dotyczy dzieci poniżej 12 roku życia. Wszyscy podróżni są zobowiązani ponadto do udzielenia niezbędnych informacji i złożenia wymaganych deklaracji.

Niżej wymienione osoby będą mogły wjechać do Republiki Cypryjskiej, po uprzednim poddaniu się testowi laboratoryjnemu na własny koszt, zaraz po przylocie do Republiki Cypryjskiej:

1. obywatele cypryjscy i członkowie ich rodzin (małżonkowie i dzieci niebędący obywatelami RC),
2. rezydenci legalnie zamieszkujący w Republice Cypryjskiej,
3. pasażerowie uprawnieni do wjazdu do Republiki Cypryjskiej na podstawie Konwencji Wiedeńskiej.

Te osoby mogą wykonać tylko jeden test laboratoryjny, tj. po przylocie na Cypr. Jednakże, w takim przypadku muszą poddać się obowiązkowej samoizolacji przez trzy (3) dni. Czwartego dnia muszą wykonać drugi test PCR na COVID-19, również na własny koszt. Wynik testu laboratoryjnego należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: monada@mphs.moh.gov.cy.

iv. Osoby podróżujące z krajów należących do kategorii SZAREJ są zobowiązane do wykonania testu molekularnego w certyfikowanym laboratorium (próbka powinna być pobrana w ciągu 72 godzin przed wylotem) oraz przesłania na platformę Cyprus Flight Pass dokumentu potwierdzającego uzyskanie negatywnego wyniku testu PCR na COVID-19. Dodatkowo, będą musiały poddać się obowiązkowej samoizolacji / kwarantannie przez czternaście (14) dni lub poddać się obowiązkowej samoizolacji / kwarantannie przez dziesięć (10) dni, pod warunkiem że wykonają drugi test PCR na COVID-19 dziesiątego dnia, na własny koszt. Wynik testu laboratoryjnego należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: monada@mphs.moh.gov.cy. Wymóg poddania się testom nie dotyczy dzieci poniżej 12 roku życia. Wszyscy podróżni są zobowiązani ponadto do udzielenia niezbędnych informacji i złożenia wymaganych deklaracji.

Podróż na Cypr z krajów zaklasyfikowanych do kategorii szarej będą mogli odbyć jedynie:
obywatele cypryjscy i członkowie ich rodzin (małżonkowie i dzieci), o rezydenci legalnie zamieszkujący w Republice Cypryjskiej, o obywatele państw członkowskich UE, obywatele państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, Lichtenstein, Norwegia) i Szwajcarii, o osoby uprawnione do wjazdu do Republiki Cypryjskiej na podstawie Konwencji Wiedeńskiej, o obywatele państw trzecich, pod warunkiem uzyskania zawczasu pisemnego zezwolenia Republiki Cypryjskiej, zgodnie z Dekretem o Chorobach Zakaźnych (Infectious Diseases Decree N.2/2021 8.1.21 z późniejszymi zmianami). Wniosek o uzyskanie Specjalnego Zezwolenia należy złożyć poprzez platformę Cyprus Flight Pass (https://cyprusflightpass.gov.cy/en/special.permission).

Uwaga: Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, obywatele państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, Lichtenstein, Norwegia), obywatele Szwajcarii oraz obywatele państw trzecich muszą wykonać test molekularny przed wylotem, jak zaznaczono wyżej. Podróżni ujęci w pozostałych kategoriach mogą zdecydować o wykonaniu testu przed wylotem lub poddaniu się testowi laboratoryjnemu zaraz po przylocie do Republiki Cypryjskiej, na własny koszt.

v. Pełna lista krajów zaklasyfikowanych do poszczególnych kategorii jest dostępna na stronie internetowej www.cyprusflightpass.gov.cy. Podróżni powinni stale odwiedzać tą platformę internetową w celu śledzenia na bieżąco ewentualnych zmian, które mogą mieć wpływ na ich podróż.

2) Jakie dokumenty będą wymagane dodatkowo?

a. Przepustka Cyprus Flight Pass dostępna na stronie internetowej www.cyprusflightpass.gov.cy, którą można wypełnić elektronicznie. Wszyscy pasażerowie podróżujący do Republiki Cypryjskiej muszą podać z wyprzedzeniem wszelkie niezbędne informacje i przedłożyć wymagane dokumenty. Zarejestrowanie się na platformie jest obowiązkowe dla wszystkich osób, które chciałyby lecieć na Cypr. JEDYNIE w sytuacji usterki technicznej lub też zaplanowanych prac konserwacyjnych platformy elektronicznej (ogłoszonych oficjalnie na platformie), pasażerowie będą mogli wypełnić wymagane formularze ręcznie. Formularze można pobrać ze strony internetowej: https://cyprusflightpass.gov.cy/en/download-forms. W tym przypadku podróżni są zobowiązani posiadać przy sobie wymagane dokumenty w wersji papierowej.

b. Przepustka uprawniająca do odbycia lotu na Cypr będzie zawierała: a) dane osobowe pasażera, b) deklarację, czy w ciągu 14 dni przed wjazdem do Republiki Cypryjskiej osoba podróżowała do / z / przez kraj lub przebywała / mieszkała w kraju o bardziej niekorzystnej sytuacji epidemicznej w porównaniu do kraju wylotu, c) potwierdzenie, że w ciągu 14 dni przed podróżą u podróżnego nie wystąpił jeden z następujących objawów – gorączka, kaszel, uczucie zmęczenia, ból głowy, ból mięśni lub części ciała, utrata smaku lub zapachu, krótki oddech lub trudności w oddychaniu, ból gardła, zatkany nos lub katar, bądź potwierdzenie, że w ciągu 14 dni przed podróżą dana osoba nie miała bliskiego kontaktu z osobą, u której potwierdzono COVlD-19, d) oświadczenie, że podróż odbywa się na własną odpowiedzialność i że Republika Cypryjska lub działający na miejscu usługodawcy nie mogą ponosić odpowiedzialności za zakażenie na jakimkolwiek etapie podróży, e) oświadczenie, że po powrocie do swojego kraju podróżny poinformuje cypryjskie służby medyczne jeżeli wystąpią u niego objawy COVID-19 w ciągu 14 dni od opuszczenia wyspy, f) wniosek z prośbą o wjazd dla obywateli państw trzecich, podróżujących z krajów zaklasyfikowanych do Kategorii Szarej, którzy chcieliby uzyskać specjalne zezwolenie na wjazd, poprzez złożenie wniosku w formie elektronicznej za pośrednictwem następującego linku: https://cyprusflightpass.gov.cy/el/special-permission-request.

c. Linie lotnicze nie zezwolą pasażerom wejść na pokład samolotu i odbyć podróży do Republiki Cypryjskiej bez przepustki Cyprus Flight Pass (jednakże weryfikowanie informacji zawartych w przepustce Cyprus Flight Pass NIE należy do obowiązków linii lotniczych). Podróżni przylatujący do Republiki Cypryjskiej bez przepustki Cyprus Flight Pass będą podlegali karze grzywny w wysokości 300 euro.

3) Jakich procedur na miejscu mogą spodziewać się podróżni, którzy zostali zaszczepieni przeciw COVID-19?

Szczepienie nie stanowi warunku koniecznego do odbycia podróży, jednakże zaświadczenie o zaszczepieniu przeciw COVID-19 będzie traktowane jako dodatkowy czynnik ułatwiający podróż na wyspę dla osób podróżujących z państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (w tym Norwegii i Islandii), Armenii, Bahrajnu, Białorusi, Kanady, Egiptu, Gruzji, Izraela, Jordanii, Kuwejtu, Libanu, Kataru, Rosji, Arabii Saudyjskiej, Serbii, Szwajcarii, Ukrainy, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Zjednoczonego Królestwa i Stanów Zjednoczonych.

Cypr uznaje za uprawniające do odbycia podróży wszystkie szczepionki, które zostały zatwierdzone przez Europejską Agencję Leków oraz szczepionkę Sputnik V.

Podróżni, którzy będą mogli udowodnić, że otrzymali wszystkie wymagane dawki autoryzowanej szczepionki, nie będą musieli poddawać się żadnym testom, aby móc podróżować na Cypr, niezależnie od kategorii, w jakiej będzie znajdował się ich kraj wylotu. Ponadto, nie zostaną oni poddani kwarantannie, nawet w przypadku bliskiego kontaktu z osobą zakażoną COVID-19. Powyższe ułatwienie w podróżowaniu będzie obowiązywało od dnia podania wszystkich wymaganych dawek szczepionki, z wyjątkiem szczepionki Johnson and Johnson, gdzie ułatwienie w podróżowaniu będzie obowiązywało po dwóch tygodniach od podania.

Przed podróżą należy przesłać na platformę Cyprus Flight Pass skan zaświadczenia o zaszczepieniu przeciw COVID-19 i podać określone szczegółowe informacje dotyczące szczepienia. Za weryfikację autentyczności zaświadczenia wyłączną odpowiedzialność ponoszą służby straży granicznej w kraju wylotu. Podróżny natomiast ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych informacji i w takim przypadku będzie podlegał karze po przylocie na Cypr.

Należy przy tym zaznaczyć, że Republika Cypryjska nadal zastrzega sobie prawo do przeprowadzania testów wśród pasażerów losowo wybranych rejsów, w tym także podróżnych, którzy zostali zaszczepieni przeciw COVID-19. Oprócz tego, wszyscy podróżni, łącznie z osobami, zaszczepionymi przeciw COVID-19, są zobowiązani do stosowania i przestrzegania wszelkich pozostałych procedur bezpieczeństwa.

4) Jakie kryteria brane są pod uwagę przez rząd cypryjski przy kategoryzacji krajów, które nie zostały umieszczone w wykazach ECDC?

W celu zaklasyfikowania poszczególnych krajów, zespół ekspertów bierze pod uwagę, między innymi, te same kryteria, które ECDC stosuje przy tworzeniu swoich wykazów krajów (liczba przeprowadzonych testów dziennie na 100 tys. mieszkańców, częstotliwość występowania zakażeń w ciągu ostatnich 14 dni na 100 tys. mieszkańców, liczba osób, które uzyskały pozytywny wynik na COVID-19 w stosunku do liczby wszystkich wykonanych testów, liczba wykonanych testów na 100 tys. mieszkańców).

Procedury podróży

5) Jakich procedur można spodziewać się na pokładzie samolotów?

 1. Przed wejściem na pokład samolotu pasażerowie muszą okazać przepustkę Cyprus Flight Pass.
 2. Podróżnemu może zostać zmierzona temperatura zanim zostanie wpuszczony na pokład samolotu.
 3. Podczas podróży samolotem obowiązkowe jest noszenie maseczek ochronnych.

6) Jakich procedur należy się spodziewać na cypryjskich lotniskach / w terminalach portowych?

 1. Przy wejściach i w korytarzach będą mogli przebywać wyłącznie podróżni oraz pracownicy.
 2. Na terenie terminalu podróżnym zostanie zmierzona temperatura.
 3. Noszenie maseczek ochronnych jest obowiązkowe na terenie całego terminalu.

Poruszanie się w miejscu docelowym

7) Czy są jakieś lokalne ograniczenia w poruszaniu się?

Nie ma ograniczeń w poruszaniu się z wyjątkiem (tymczasowo) między godziną 23:00 a 5:00.

Aby móc korzystać z niektórych usług w miejscu docelowym, gdzie gromadzi się duża liczba osób, należy okazać Cyprus Flight Pass (np. w restauracjach, kościołach, salach konferencyjnych, salach weselnych, miejscach imprez, teatrach, kinach, centrach handlowych, supermarketach, muzeach, kasynach itp.).

Dlatego zdecydowanie zaleca się, aby podróżni mieli zawsze przy sobie kopię Cyprus Flight Pass (w wersji cyfrowej lub papierowej).

Do miejsc, w których nie trzeba okazywać Cyprus Flight Pass należą te, które znajdują się na otwartej przestrzeni takie jak parki, miejsca piknikowe, plaże, przystanie, promenady, stanowiska archeologiczne, ogrody zoologiczne, parki rozrywki, place zabaw itp.

Procedury bezpieczeństwa na miejscu

8) Czy są jakieś ogólne procedury bezpieczeństwa, obowiązujące na całej wyspie?

 1. We wszystkich obiektach turystycznych wprowadzono rygor sanitarny, a przed ich otwarciem pracownicy zostali poddani szkoleniom.
 2. We wszystkich częściach wyspy obowiązują środki mające zapewnić zachowanie dystansu fizycznego, aby osoby nienależące do tej samej grupy wycieczkowej pozostawały w rozsądnym oddaleniu (2 m2 na zewnątrz, 3 m2 w pomieszczeniach).
 3. Wszystkie pomieszczenia zamknięte są często wietrzone, co polepsza klimatyzację poprzez regularny dopływ świeżego powietrza.
 4. Płyny antybakteryjne są dostępne we wszystkich obiektach, przy wejściach, na recepcji, w lobby, toaletach publicznych, windach itp.
 5. Noszenie maseczek ochronnych jest obowiązkowe we wszystkich pomieszczeniach zamkniętych (w taksówkach, autobusach, dżipach przeznaczonych do nurkowego safari, w windach, teatrach, centrach handlowych itp.) oraz w miejscach publicznych na zewnątrz. Noszenie maseczek nie jest obowiązkowe w lokalach gastronomicznych podczas spożywania posiłków i napojów na miejscu (restauracje, kawiarnie, bary, bary szybkiej obsługi, bary hotelowe itp.). Nie ma także obowiązku noszenia maseczek ochronnych na plażach, basenach i miejscach, przeznaczonych do aktywności fizycznej. Podróżni powinni zawsze sprawdzać na stronie internetowej Visit Cyprus najnowsze informacje, ponieważ obowiązujące procedury mogą ulec zmianie w krótkim czasie.

9) Transport autobusami / wypożyczonymi samochodami / taksówkami / dżipami przeznaczonymi do nurkowego safari

 1. Autobusy są regularnie wietrzone i dezynfekowane.
 2. Wynajmowane samochody są regularnie dezynfekowane (łącznie z kluczykami) po zwróceniu do wypożyczalni.
 3. Wszystkie często dotykane powierzchnie w taksówkach i dżipach przeznaczonych do nurkowego safari (klamki, siedzenia itp.) są dezynfekowane po przewiezieniu każdej grupy pasażerów.
 4. W autobusach wycieczkowych może być jednocześnie zajętych 50% miejsc.

10) Parki archeologiczne, muzea, parki tematyczne, miejsca do nurkowania, statki wycieczkowe, wypożyczalnie sprzętu wodnego

a. Wszystkie powierzchnie często dotykane są dezynfekowane po każdorazowym użyciu (ekrany, artefakty, ekrany dotykowe, wagoniki, klamki, siedzenia, sprzęt do nurkowania i innych sportów wodnych).

11) Baseny, plaże i parki wodne

 1. Leżaki, parasole, skrytki są dezynfekowane po każdorazowym użyciu.
 2. Pomiędzy parasolami jest zachowany odstęp 4 metrów, natomiast pomiędzy leżakami używanymi przez osoby należące do różnych grup – odstęp 2 metrów.
 3. Z zasady zachowania dystansu fizycznego zwolnieni są ratownicy, wezwani do podjęcia czynności ratujących życie.

12) Zakwaterowanie

 1. Wszyscy pracownicy będący w bezpośrednim kontakcie z gośćmi mają obowiązek noszenia maseczek i dbania o odpowiednią higienę rąk. Dla personelu sprzątającego obowiązkowe jest także noszenie rękawiczek.
 2. Goście są zobowiązani do zachowania dystansu podczas meldowania się w recepcji.
 3. Pokoje nie będą udostępniane nowym gościom przed upływem czasu niezbędnego do odpowiedniej dezynfekcji, właściwego sprzątnięcia i wywietrzenia po opuszczeniu ich przez poprzednich gości.
 4. Karty/klucze do pokojów są dezynfekowane po każdym wymeldowaniu gości.
 5. Przy każdym stanowisku z bufetem samoobsługowym są zamontowane odpowiednie osłony ochronne lub dostępne maseczki oraz dyspensery płynu dezynfekującego. Posiłki i napoje mogą być także serwowane bezpośrednio przez obsługę.
 6. Minimalna powierzchnia zajmowana przez osoby nienależące do tej samej grupy wynosi2 metry kwadratowe na zewnątrz i 3 metry kwadratowe w pomieszczeniach.

13) Restauracje, bary, kawiarnie, puby i kluby nocne

 1. Wszyscy pracownicy będący w bezpośrednim kontakcie z gośćmi i pracujący na zapleczu mają obowiązek noszenia maseczek i dbania o odpowiednią higienę rąk.
 2. Przy wspólnym stoliku może zasiadać maksymalnie 8 osób. Podróżni powinni zawsze sprawdzać na stronie internetowej Visit Cyprus najnowsze informacje, ponieważ obowiązujące procedury mogą ulec zmianie w krótkim czasie.
 3. Minimalna powierzchnia zajmowana przez osoby nienależące do tej samej grupy wynosi 2 metry kwadratowe na zewnątrz i 3 metry kwadratowe w pomieszczeniach.
 4. Karty menu są dezynfekowane po każdym użyciu, chyba że są jednorazowego użytku; ewentualnie są wystawione w różnych, ogólnie dostępnych miejscach lokalu lub udostępniane elektronicznie.
 5. Goście są zachęcani do płacenia kartą, a nie gotówką.
 6. Wszystkie często dotykane powierzchnie są dezynfekowane po każdym użyciu, np. krzesła, stoły, młynki pieprzu i soli, butelki z sosem, elektroniczne terminale płatnicze itp.
 7. Przy wejściu jest zamieszczona informacja dot. maksymalnej dozwolonej liczby gości przebywających w lokalu w danym momencie.

Przeprowadzanie testów i poddanie kwarantannie na miejscu

14) Czy podróżni będą losowo poddawani testom na miejscu?

Wszyscy pasażerowie losowo wybranych rejsów będą poproszeni o poddanie się testowi na COVID-19 zaraz po przylocie, niezależnie od tego, z jakiego kraju przylecieli. W tym przypadku, koszt wykonania testu ponosi rząd cypryjski.

15) Co z podróżnymi, którzy podczas pobytu na Cyprze uzyskają pozytywny wynik testu na COVID- 19? Co z osobami pozostającymi w bliskim kontakcie z osobami zakażonymi? Kto pokryje koszty hospitalizacji i leczenia?

 1. Rząd Republiki Cypryjskiej zobowiązał się zaopiekować wszystkimi podróżnymi, którzy uzyskają pozytywny wynik testu na koronawirusa podczas pobytu na Cyprze, a także osobami pozostającymi z nimi w bliskim kontakcie. Rząd cypryjski zapewni tym osobom osobne obiekty i pokryje koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz leczenia. Podróżny będzie musiał jedynie ponieść koszt transferu na lotnisko oraz lotu repatriacyjnego, we współpracy z jego biurem podróży i/lub liniami lotniczymi. Zapewnienie osobnego obiektu nie tylko zagwarantuje odpowiednią opiekę pacjentom, ale także spowoduje, że inni podróżni będą mogli mieć pewność, że ich hotel jest wolny od COVID-19. Dzięki temu obiekt, w którym przebywała osoba zakażona koronawirusem, nie zostanie objęty 14-dniową kwarantanną.
 2. Co istotne, dla podróżnych z pozytywnym wynikiem testu na COVID-19 udostępniono szpital covidowy z nadwyżką łóżek. W miarę potrzeby liczba łóżek może zostać w krótkim czasie zwiększona. W razie, gdyby stan chorego uległ pogorszeniu, dostępna jest znaczna liczba oddziałów intensywnej opieki medycznej i respiratorów.
 3. Dodatkowo udostępniono 300 pokoi w hotelach przeznaczonych do odbycia kwarantanny dla osób pozostających w bliskim kontakcie z osobami, które uzyskały pozytywny wynik testu na koronawirusa. Jeśli zajdzie taka potrzeba, również ta liczba może zostać w krótkim czasie zwiększona.

16) Jak należy definiować osobę, która miała bliski kontakt z osobą zakażoną?

a. Osoba ta jest definiowana jako „osoba, która miała bliski kontakt fizyczny z osobą, która uzyskała pozytywny wynik testu na koronawirusa” np. przebywanie w odległości mniejszej niż 2 m przez ponad 15 minut. Do osób tych zaliczyć można członków tej samej rodziny, współtowarzyszy podróży, dzielących ten sam pokój lub nawet osoby witające się ze sobą poprzez kontakt fizyczny.

b. W przypadku osób, u których stwierdzono zakażenie koronawirusem po odbyciu rejsu samolotem, Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) zaleca, aby śledzenie kontaktów osób zakażonych dotyczyło pasażerów siedzących dwa miejsca obok w każdym kierunku od osoby zakażonej.

17) Jak długo trwa kwarantanna osoby pozostającej w bliskim kontakcie z osobą zakażoną?

a. Zazwyczaj okres kwarantanny wynosi 14 dni. Jeżeli siódmego dnia kwarantanny podróżny uzyska negatywny wynik testu na COVID-19 (należy wykonać test PCR, którego koszt ponosi osoba odbywająca kwarantannę), kwarantanna ulega natychmiast zakończeniu. Kwarantanna może zostać dodatkowo skrócona, jeśli lot powrotny pasażera miałby się odbyć przed jej upływem. W tym przypadku pacjent musi uzyskać negatywny wynik testu na koronawirusa na dzień przed wylotem. Należy zaznaczyć, że podczas kwarantanny podróżny ma obowiązek samoizolacji w swoim pokoju przez cały czas jej trwania.

b.
c. Zaszczepione osoby są zwolnione z kwarantanny, nawet jeśli miały bliski kontakt z osobą zakażoną.

Dodatkowe informacje

18) Jak podróżni będą na bieżąco informowani na temat aktualnych wydarzeń i procedur wdrożonych na miejscu?

a. Ministerstwo Turystyki uruchomiło w tym celu adres e-mail: travel2021@visitcyprus.com.
b. Powołano specjalny zespół ekspertów, którzy odpowiadają na zapytania podróżnych za pośrednictwem Facebook Messenger (www.facebook.com/VisitCyprus.cy). Dodatkowe strony internetowe są dostępne w następujących krajach: UK, DE, RU, SWE, FR, AT, GR,

IT, UKR, NED, POL, BEL, ES, CH, ISR.
c. Do pomocy podróżnym, którzy chcieliby zasięgnąć informacji dotyczących korzystania z

„CyprusFlightPass”, powołano specjalne centrum telefoniczne. Centrum informacyjne będzie czynne od poniedziałku do niedzieli w godzinach 08:00 – 20:00 czasu cypryjskiego.

Zapytania telefoniczne:
Na terytorium Cypru pod numerem: 1474.
Z zagranicy pod numerem: +357 22 285 757.
W przypadku zapytań pisemnych za pośrednictwem e-platformy: poprzez link https://cyprusflightpass.gov.cy/en/contact-us.

d. Wszelkie niezbędne informacje są dostępne także na stronach internetowych: www.visitcyprus.com i www.cyprusflightpass.gov.cy.

 

KOMUNIKAT PRASOWY: Cyprus Tourism Poland www.visitcyprus.com