Badanie DZT wśród kluczowych klientów branży turystycznej z 27 krajów pozytywne oczekiwania na ożywienie niemieckiej turystyki przyjazdowej

Około jedna trzecia kluczowych klientów z międzynarodowej branży turystycznej, którzy zarejestrowali się na GTM, wzięła udział w ankiecie internetowej przeprowadzonej przez DZT w celu analizy nastrojów i oczekiwań branży.

95 procent ankietowanych zakłada, że Niemcy jako kierunek turystyczny będą po kryzysie co najmniej tak samo atrakcyjne dla odwiedzających, jak przed pandemią

Stanowisko w tej sprawie Petry Hedorfer, prezesa zarządu DZT jest następujące: „Nawet podczas kryzysu spowodowanego covid-19 Niemcy, jako cel podróży, cieszą się wysokim poziomem świadomości marki i pozytywnym nastawieniem – zarówno wśród klientów, jak i partnerów handlowych. Ten wysoki poziom zaufania do naszej marki znajduje odzwierciedlenie w wyrażanych oczekiwaniach biznesowych.

Klienci, którzy biorą udział w najważniejszym wydarzeniu sprzedażowym niemieckiej turystyki przyjazdowej, w większości optymistycznie patrzą na bieżący rok finansowy: ponad połowa (53 proc.) spodziewa się poprawy w 2021 r. W porównaniu z kryzysowym rokiem 2020, jedna trzecia zakłada rozwój biznesu na takim poziomie jak w roku poprzednim. Pozytywne nastawienie do Niemiec jako celu podróży wśród kupujących z rynków zagranicznych jest nawet powyżej średniej i wynosi 58 proc. W związku z tym ważne jest, aby zapewnić wszystkim uczestnikom GTM – niemieckim dostawcom, a także zagranicznym nabywcom – konkretne informacje, dzięki którym możemy wspólnie budować zaufanie z potencjalnymi gośćmi, zapewnić bezpieczeństwo i dalej wzmacniać gotowość do podróżowania”.

38 proc. managerów turystycznych biorących udział w GTM zakłada, że w nadchodzącym roku branża powróci do poziomu sprzed kryzysu, a ponad jedna trzecia uważa, że najpóźniej do 2023 r. osiągnie poziom z 2019 r.

Fazie ożywienia sprzyja wyjątkowo wysoka ocena oferty turystycznej w Niemczech. Przede wszystkim uwagę zwraca temat zrównoważonego rozwoju: 84 proc. ocenia jakość zrównoważonych produktów w Niemczech jako dobrą / bardzo dobrą. Najwyższymi ocenami cieszą się też oferty oparte na rozwiązaniach wirtualnych: 93 proc. kluczowych klientów ocenia dostępne treści cyfrowe jako dobre lub bardzo dobre.

Targi turystyki przyjazdowej do Niemiec GTM 2021 odbyły się w tym roku w formie wirtualnej. Wzięło w nich udział około 250 niemieckich dostawców i 480 kupujących z biur podróży z całego świata.

Krajem partnerskim GTM 2021 była Meklemburgia-Pomorze Przednie. Ten położony na północnym-wschodzie Niemiec kraj związkowy oferuje wiele atrakcji turystycznych dla gości zagranicznych. Wybrzeże Morza Bałtyckiego, Pojezierze Meklemburskie, zabytki wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO, miasta hanzeatyckie i stolica Schwerin z zespołem zamkowym, to tylko niektóre atrakcje regionu. „10 powodów do odkrycia Meklemburgii-Pomorza Przedniego” był jednym z przewodnich tytułów webinarium, podczas którego kraj partnerski zaprezentował się kluczowym klientom w pierwszym dniu warsztatów.

Tobias Woitendorf, dyrektor zarządzający TMV: „Podobnie jak w przypadku Międzynarodowych Targów Turystycznych ITB w Berlinie, koncentrujemy się na przyszłych tematach związanych z bezpiecznymi podróżami, zrównoważonym rozwojem, turystyką zdrowotną i dostępnością, które są przedstawiane odwiedzającym z wykorzystaniem praktycznych przykładów. Nawet jeśli podróż nie jest jeszcze możliwa, ważna jest wymiana pomysłów z międzynarodowymi organizatorami wycieczek na temat zmienionych warunków i zainteresowań związanych z podróżami. Musimy myśleć nie tylko o wirusie. Platforma vGTM 2021 jest doskonała do takich spotkań”.

Informacje ogólne
GTM organizowany jest co roku przez Niemiecką Centralę Turystyki (DZT) we współpracy ze zmieniającymi się regionami i miastami partnerskimi. Głównymi wydarzeniami są warsztaty. Niemieccy partnerzy z branży hotelarskiej, transportowej oraz lokalne i regionalne organizacje turystyczne prezentują swoje oferty międzynarodowym specjalistom – menedżerom kluczowych klientów branży turystycznej z ważnych rynków źródłowych dla niemieckiej turystyki. W czasie GTM uczestnicy nawiązują nowe kontakty i pogłębiają te istniejące, prowadzą merytoryczne dyskusje i zawierają umowy handlowe z niemieckimi dostawcami.