W połowie maja odbyła się prasowa konferencja online Niemieckiej Centrali Turystyki (DZT) w Polsce. Poruszone tematy dotyczyły wyników osiągniętych w latach 2019-2020 i planów marketingowych na obecny rok.
Przedstawicielami Niemieckiej Centrali byli Tomasz Pędzik– Dyrektor Biura DZT i Agata Płońska– Marketing Manager.
Partnerem spotkania była spółka Tourismus+Congress z Frankfurtu nad Menem, reprezentowana przez Anke Haub – Manager Tourismus Marketing.

Tomasz Pędzik,moderator konferencji, rozpoczął ją od przedstawienia danych statystycznych. Turystyka, jako gałąź gospodarki, od lat uznawana jest za jedną z najważniejszych w Niemczech, np. w 2017 r. jej wartość wyniosła 105,3 mld euro, co stanowiło 3,9% produktu krajowego brutto.
W roku 2019 po raz 10. z rzędu odnotowano rekord noclegów gości zagranicznych, osiągając liczbę 89,9 mln (wzrost o 2,6% w porównaniu do 2018 r.). Te sukcesy dobrze prognozowały na przyszłość. Niestety w 2020 r. pandemia koronawirusa odbiła się bardzo negatywnie na turystyce. Najlepszym przykładem jest wielki spadek liczby noclegów gości zagranicznych – o 64,4%.
Wieloletni wzrost noclegów dotyczył także obywateli Polski. Od 2010 r. do 2019 r. przyrost wyniósł aż 150%, z 1,4 mln do 3,5 mln. Nasi turyści wydali w 2019 r. 6 mld euro i najchętniej odwiedzali Bawarię – 675 tys., Berlin – 425 tys., Północną Nadrenię-Westfalię – 420 tys. Kolejne pozycje zajęły: Badenia-Wirtembergia – 360 tys., Hesja – 340 tys., Dolna Saksonia – 330 tys., Saksonia – 200 tys., Brandenburgia – 160 tys., gdzie spadek w roku następnym był najniższy (7,5%).
Ogólnie w 2020 r. liczba noclegów Polaków ograniczyła się do 2,2 mln, jest to redukcja o 35,8%. Pomimo to Niemcy zajęły wśród wyjazdów zagranicznych naszych rodaków z co najmniej dwoma noclegami 2. miejsce (13% wyjazdów), po Chorwacji (15%), przed Grecją (12%) i Czechami (8%).

Według badań OBF, przeprowadzonych w Niemczech w sierpniu 2020 r., preferencje turystów z Polski są następujące:

Działania promocyjne Niemieckiej Centrali Turystyki w Polsce na 2021:

Content marketing: OTA (Online Travel Agency) – współpraca, online storytelling, podróże influencerów, kampania na Facebooku OOH:różne miasta, różne nośniki
B2C:spotkanie z prasą w Warszawie (wrzesień), współpraca z partnerami PR-Event:Warszawa (czerwiec)
Zamki i pałace,Niemcy – fascynująca kraina zamków (kampania contentowa)
Turystyka przygraniczna,Brandenburgia po sąsiedzku (kampanie contentowa i radiowa, social media, DOOH/OOH)
Zdrowie a wypoczynek(influencer, online/storytelling)
Workshop dla biur podróży: Katowice (październik)

Tematy na 2021:
Miasta i kultura, od zwyczajów i tradycyjnego rękodzielnictwa, przez oferty kulturalne i wyjątkową architekturę, aż do naturalnych krajobrazów w obszarach wiejskich.

Cele na 2021: promocja małych i średnich miast oraz ich ofert kulturalnych, wzmocnienie turystyki zrównoważonej, promocja celów wycieczkowych na obszarach wiejskich.
Nacisk będzie położony na atmosferę miejsca z wykorzystaniem wyjątkowej architektury, szczególnej lokalnej atmosfery, aktywności kulturalnych, wydarzeń muzycznych oraz pasji ludzi, szczególnie rzemieślników, rękodzielników, produkujących tradycyjne wyroby w różnych segmentach, dot. także lokalnej kuchni, browarów, winnic.

Priorytetem w bieżącym roku będzie świadoma turystyka zrównoważona w miastach i ich okolicach oraz zdrowie i wypoczynek w kurortach wodoleczniczych i klimatycznych, które wyróżnia długa tradycja i wysoki standard usług. Wiąże się to doskonale z 200. rocznicą urodzin księdza Sebastiana Kneippa (1821-1897). Propagował on filozofię opartą na przekonaniu, że człowiek swoją sprawność i zdrowie może uzyskać dzięki siłom natury. Przedstawił to w 5 filarach zdrowia, są one następujące:

  1. Uzdrawiająca moc wody
  2. Zioła jako lek, kosmetyk i suplement diety
  3. Ruch wzmacnia ciało i ducha
  4. Zdrowe odżywianie – „Więcej roślin od zwierząt”
  5. Równowaga – „Wszystko w odpowiednim czasie i w odpowiedniej ilości”

Więcej informacji: na Facebooku – NiemcyCelPodrozy i na portalu – www.germany.travel

Tekst: Majka Fudała