Kraina Lessowych Wąwozów jest jedną z pięciu Polskich Marek Turystycznych. Niewątpliwym wyróżnikiem obszaru są lessowe wąwozy, których sieć jest największa w Europie. Liczne trasy nordic walking, rowerowe, bogactwo imprez czy też atrakcji kulturowych sprawiają, że Kraina coraz chętniej odwiedzana jest przez turystów.

Jednak za bogatą ofertą turystyczną musi iść wysoka jakość obsługi turystów. Jednym ze sposobów na osiągnięcie tego celu jest wdrożenie systemu Certyfikacji Usług i Produktów Polskiej Marki Turystycznej Kraina Lessowych Wąwozów.

W ramach projektu pn. „Podniesienie kompetencji kadr turystycznych Krainy Lessowych Wąwozów poprzez wdrożenie certyfikacji produktów i usług jako systemu zarządzania sieciowego” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii została przeprowadzona pilotażowa certyfikacja 40 obiektów w oparciu o wypracowane kryteria ocen dla następujących kategorii:

  • Obiekty noclegowe, w tym obiekty turystyki wiejskiej i agroturystyki
  • Obiekty gastronomiczne
  • Atrakcje turystyczne
  • Produkty rzemieślnicze i artystyczne
  • Produkty spożywcze.

Turysta odwiedzający certyfikowane obiekty ma gwarancję wysokiej jakości usług ale również związku oferty z esencją marki Krainy Lessowych Wąwozów.  W przypadku atrakcji turystycznych będzie to na przykład wykorzystanie w przygotowaniu oferty walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych, legend, historii etc.

W przypadku obiektów gastronomicznych turysta znajdzie w menu minimum 2 potrawy oparte na kuchni regionalnej Krainy Lessowych Wąwozów przygotowanych na bazie produktów lokalnych.

Procesowi certyfikacji w ramach projektu towarzyszyły szkolenia dla właścicieli obiektów oraz gestorów usług turystycznych dotyczące aspektów interpersonalnych, wzajemnej promocji, czy jakości usług.

Szczegółowe wymaganiami dla poszczególnych kategorii można zapoznać się wchodząc na stronę https://kraina.org.pl/obiekty-ceryfikowane/

www.kraina.org.pl

/krainalessowychwawozow