Już od 85 lat tysiące zadowolonych turystów korzysta z usług Ogólnokrajowej Spółdzielni Turystycznej Gromada. Dokładnie 10 lutego 1937 r. z inicjatywy Związku Zawodowego Pracowników Spółdzielczych, Spółdzielczości Rolnej, Związku Młodzieży Wiejskiej „Wici” i Organizacji Rolniczych powołano Spółdzielnię Turystyczno-Wypoczynkową „Gromada”. A w centrum Warszawy jako pierwszy z hoteli Gromady w 1961 r. otwarty został Dom Chłopa.

Historia i teraźniejszość
Spółdzielczość powstała w Europie w połowie XIX wieku i pomimo wielu ewolucji jako forma ruchu społeczno – gospodarczego jest ważnym ogniwem w wielu światowych gospodarkach. W tą tradycję wpisuje się Ogólnokrajowa Spółdzielnia Turystyczna „Gromada”.

Działalność Spółdzielni „Gromada” w II RP
Kazimierz (pierwszy Prezes Gromady) przebywał w Jugosławii i Czechosłowacji gdzie uczestniczył w pracach Słowiańskiego Związku Młodzieży Wiejskiej.  10 lutego 1937 rokupodpisał akt założycielski ST-W„Gromada” wierzył, że to pierwsze, chłopskie biuro podróży rozwinie turystykę, wypoczynek i kulturę w środowisku wiejskim. Pierwsze biuro „Gromada” mieściło się obok obecnej siedziby OST „Gromada”, w gmachu Spółdzielni Rolniczych w Warszawie przy ulicy Wareckiej 11 a.

Tysiące zadowolonych turystów
Na początku Spółdzielnia prowadziła działalność typowo turystyczną organizując m.in.  miast.Do wybuchu II wojny światowej około 100 tysięcy osób z rodzin wiejskich i działaczy spółdzielczych skorzystało z tej formy usług „Gromady”.
Spółdzielnia Turystyczna – Wypoczynkowa „Gromada” organizowała wyjazdy zagraniczne dla polskich rolników których interesowała spółdzielczość wiejska, w tym szczególnie organizacja spółdzielni zdrowia.
Uczestnicy tych wyjazdów mieli możliwość połączenia wypoczynku z nauką           i poznawaniem nowoczesnych technik i technologii agrarnych.
W ciągu półtora roku swej działalności, do wybuchu II wojny światowej, ponad 3700 osóbdzięki „Gromadzie” mogło zwiedzić Danię, Jugosławię, Bułgarię, Czechosłowację, Finlandię czy Niemcy oraz podnieść swoją wiedzę agrarną.
Założyciele kierowali się przeczuciem, że mają dobry pomysł na działalność gospodarczą, co potwierdziło się w ciągu następnych dziesięcioleci. Stworzono biuro podróży o międzynarodowym standardzie obsługi, które stało się oknem na świat dla obywateli II Rzeczypospolitej.

Promocja na 2 kółkach
Inną ważną przedwojenną inicjatywą Spółdzielni „Gromada” byłozamówieniewpaństwowychfabrykachw Radomiu i Bydgoszczybardzo dużej, jak na przedwojenne stosunki, partii100 tysięcy rowerów o nazwie „GROMADA”. Zarząd „Gromady” latem 1939 roku rozpoczął rozmowy z bydgoską fabryką rowerów, w celu zawarcia umowy na produkcję kolejnych 500 tysięcy rowerów.

Po morzach i oceanach
Dynamiczny rozwój turystyki skłonił Prezesa Zarządu Kazimierza Wyszomirskiego razem z prof. Marianem Rapackim do wysunięcia projektu budowy, lub zakupu morskiego statku turystycznego.W dniu 1 sierpnia 1939 roku zdecydowano o zakupie w londyńskiej stoczni statku pasażerskiego, który miał nosić imię „GROMADA”. Wybuch wojny zaprzepaścił te plany.

Spółdzielnia Gromada po II wojnie światowej
z inicjatywy Kazimierza Wyszomirskiego 4 grudnia 1957 roku Spółdzielnia „Gromada została reaktywowana, jako spółdzielnia osób fizycznych i prawnych. Rozbudzenie i zaspokojenie usług turystycznych, zdrowotnotnych i wypoczynkowych oraz podnoszenie kultury i kwalifikacji zawodowych ludności wiejskiej,  zostały zapisane w  statucie. Od pierwszego roku powojennej działalności zainicjowano rozbudowę sieci biur turystycznych, a później i hoteli.
W 1958 roku, rok po reaktywowaniu, zrzeszając kilkadziesiąt organizacji członkowskich „Gromada”, obsłużyła 250 tysięcy osób na wycieczkach krajowych, umożliwiła też wyjazdy za granicę 1700 osobom.
W 1961 roku Gromada dysponowała oddziałami we wszystkich miastach wojewódzkich i kilkunastoma placówkami powiatowymi. „Gromada”, jako pierwsze biuro podróży w Polsce wprowadziło również turystykę edukacyjną.
Biura w krótkim czasie pozyskały zagranicznych partnerów, touroperatorów            i rozpoczęły rozwiniętą współpracę  z krajami otwartymi na turystykę do Polski               i Europy.
Warto również wspomnieć iż to właśnie Gromada, już od początku lat sześćdziesiątych zaczęła organizować „wczasy pod gruszą” dla mieszkańców dużych miast w gospodarstwach chłopskich, która to idea stała się zaczątkiem popularnej obecnie agroturystyki.
W maju 1967 roku podczas Walnego Zjazdu Przedstawicieli podjęto uchwałę        o zmianę nazwy ze Spółdzielni Turystyczno-Wypoczynkowej na Ogólnokrajową Spółdzielnię Turystyczną.
Obecnie Biura Turystyczne „Gromada” (własne oraz licencyjne) obsługują klientów krajowych i zagranicznych oferując organizację wyjazdów weekendowych oraz pobytów wypoczynkowych w kraju i za granicą, organizację podróży „incentive”, kompleksową obsługę podróżniczą zarówno klientów instytucjonalnych, jak i indywidualnych z pakietem usług dodatkowych (bilety lotnicze, promowe, autokarowe, kolejowe, pełny zakres ubezpieczeń, usługi wizowe, rezerwacje hotelowe, transfery, wynajem samochodów)

Nocleg w Gromadzie
Pierwszym hotelem Gromady (oddanym do użytku w dniu 9.09.1961r.) był obiekt w Warszawie przy Placu Powstańców Warszawy 2 o rozpoznawalnej do dziś, nazwie „Dom Chłopa”. Spółdzielnia świetnie radziła sobie w warunkach częściowo zamkniętej gospodarki bloku państw socjalistycznych, przyjmując                i obsługując gości hotelowych według wysokich, zachodnich standardów.
Następne hotele Gromady powstały w latach 70-tych oraz 80-tych. Były to kolejno hotele w: Zakopanem (1974r.), Łomży (1975r.) ,Toruniu (1977r.) czy w Pile (1987r.) oraz przeznaczony na leczenie sanatoryjne rolników obiekt w Busku – Zdroju (1981r.). Lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte to również czas budowy i włączenia do powstającej sieci Gromada dużych ośrodków wypoczynkowych    w Międzyzdrojach oraz Krynicy-Zdroju.
Tworząc własną sieć hotelową w kolejnych latach Spółdzielnia zakupiła                     i uruchomiła pod własną marką hotele w Poznaniu (1997), Koszalinie (2001)         oraz Radomiu (2001). W 2002 roku ukończono budowę drugiego skrzydła Hotelu „Dom Chłopa” w Warszawie.
Nawiązując do historycznych tradycji i idei przedwojennych spółdzielni zdrowia oraz wychodząc naprzeciw współczesnym wyzwaniom „Gromada” oferuje wypoczynek połączony z leczeniem w Hotelu Gromada Medical SPA w Busku – Zdroju poprzez funkcjonujący tam Zakład Leczniczy z odnową biologiczną.

Podsumowanie
Jak podkreśla Krzysztof Moczulski, prezes OST Gromada: „Ogólnokrajowa Spółdzielnia Turystyczna „Gromada to polska firma ze 100% kapitałem polskim, wywodząca swoje korzenie z polskiej, chłopskiej tradycji.
Na podkreślenie zasługuje fakt, ze zarówno w początkach działalności, jak                 i później Gromada swój potencjał  budowała stopniowo własną pracą i wielkim wysiłkiem swoich członków i oddanych pracowników.
Jesteśmy dumni, że przez te wszystkie lata mogliśmy służyć milionom osób, spełniając ich marzenia o podróżowaniu, poznawaniu najciekawszych zakątków Polski i świata oraz goszcząc ich w naszych obiektach hotelowych                                  i wypoczynkowych.

Zapraszamy do naszych Hoteli, Ośrodków Wypoczynkowych i Biur Turystycznych. Najlepsze oferty znajdą Państwo na www.gromada.pl.

Do zobaczenia w Gromadzie!
Więcej informacji: www.gromada.pl

Zdjęcia: Archiwum OST „Gromada”