W dniu 30 marca w hotelu „Indigo” odbyła się konferencja prasowa Niemieckiej Centrali Turystyki. Prezentacje przedstawili: Tomasz Pędzik, dyrektor i Agata Płońska, marketing manager. Poruszyli w nich zagadnienia dotyczące wyników w turystyce za ostatnie lata, aktualnej sytuacji oraz tegorocznych planów marketingowych.

Tomasz Pędzik omówił szczegółowo różne dane z zakresu zagranicznych przyjazdów. Przełomowym rokiem był 2019, kiedy po wieloletnim okresie systematycznego wzrostu liczby noclegów (zarejestrowano 89,9 mln), z powodu pandemii koronawirusa w latach 2020-2021 nastąpił nagły spadek. Obrazuje to poniższa statystyka.

Zdecydowanie największy udział w turystyce incoming ma Europa z noclegami na poziomie 26,2 mln (2021). Całkowita wartość z innych kontynentów wyniosła 4,4 mln. Redukcje z odległych kontynentów w 2020 r. były olbrzymie, o czym świadczą dane: Australia (85,5%), Azja (81,6%), Ameryka (78,9%), Afryka (68,2%).

Sytuację dobrze widać po wynikach na przykładach tzw. „Magic Cities” z dużą stratą w latach 2020 i 2021 (styczeń – wrzesień).

Pandemia dotknęła wszystkie formy turystyki. W miejscowościach uzdrowiskowych w 2020 r. zanotowano 3,2 mln noclegów, co stanowiło spadek o 55,2% w stosunku do 2019 r. (udział w rynku – 10%).

Porównawczo 2020/2019 najmniejsze straty odnotowano w wyjazdach wypoczynkowych: minus 38%. Kolejne są znacznie wyższe: prywatne – 62%, miasta – 68%, podróże objazdowe – 71%, wydarzenia – 76%.

Nie zmieniła się wieloletnia pozycja Niemiec w segmencie podróży biznesowych dla Europy, nadal jest to kraj nr 1. W 2020 r. zanotowano 5 mln noclegów, dla przykładu 2. pozycję zajmuje Francja z liczbą 2,2 mln.

Analizy dot. źródła informacji, decydujących o planowaniu wyjazdów urlopowych, wskazują na internet – 82%, znajomi i rodzina – 24%, biura podróży – 18%, przewodniki – 8%, czasopisma i magazyny – 5%.

Potwierdza się to w rezerwacjach: internet – 83%, bezpośrednio noclegi – 27%, biura podróży – 18%, bezpośrednio środków transportu – 17%.

Incoming z Polski do Niemiec

Struktura wyjazdów w 2020 r. przedstawiała się następująco: urlop – 38%, podróże biznesowe – 27%, inne – 35%. Rodzaj środków transportu: samochód – 72%, samolot –14%, autobus – 12%, pociąg tylko 1%.

Branża turystyczna w Niemczech jest dobrze przygotowana na nadchodzący sezon i liczy z nadzieją, że będzie on udany.

Wiadomości nt. tegorocznych planów Niemieckiej Centrali Turystycznej, które przedstawiała w prezentacji Agata Płońska, będą zamieszczone w kolejnym artykule.

Opr. M. Fudała
Grafiki i zdjęcia – Niemiecka Centrala Turystyki.