Również w tym roku Rumuński Instytut Kultury w Warszawie prowadzi kampanię popularyzującą rumuńską tradycję “Mărțisor” w Polsce.

Początki Święta Mărțișor nie są dokładnie znane, ale uważa się, że pojawiło się ono w czasach Cesarstwa Rzymskiego, kiedy Nowy Rok obchodzono pierwszego dnia wiosny, w miesiącu Marsa, boga wojny, ale także płodności i wegetacji.

Ta dwoistość występuje w kolorach Mărțişor: biały symbolizuje pokój a czerwony– wojnę. Oba zaś przeplatające się kolory pozostają do dziś symbolem przyjaźni, uznania i szacunku.

W 2017 r. pradawna tradycja Mărțișor została uznana i wpisana na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO na skutek wniosku złożonego przez Rumunię wspólnie z Bułgarią, Macedonią Północną i Republiką Mołdawii, czyli krajami, w których kultywowane są praktyki kulturowe związane z 1 marca.

Tekst i zdjęcie: Rumuński Instytut Kultury w Warszawie