Zdaniem międzynarodowej branży turystyczne niemiecka turystyka przyjazdowa wyraźnie odżyła. To wyniki najnowszych badań Panelu Ekspertów Branży Turystycznej DZT.

Tym samym ocena bieżącej sytuacji biznesowej wzrosła z minus 40 do plus 25 (w skali od minus 100 do plus 100) od I do IV kwartału 2022 roku. Oczekiwania biznesowe na kolejne miesiące, które w pierwszej połowie roku 2022 po rozpoczęciu wojny na Ukrainie spadły z plus 74 do plus 55, teraz ustabilizowały się.

Poprawę wyników turystyki przyjazdowej do Niemiec można było zauważyć już w sezonie letnim 2022. Wolumen noclegów rezerwowanych przez zagranicznych gości osiągnął w III kwartale około 85 proc. poziomu sprzed kryzysu. Jeszcze lepsze wyniki w miesiącach letnich osiągał rynek polski. Wszystkie miesiące od maja 2022 były dla turystyki przyjazdowej z Polski rekordowe i lepsze niż w przedpandemicznym roku 2019. Z punktu widzenia DZT atrakcyjne, zrównoważone oferty i dalszy postęp w transformacji cyfrowej są niezbędne do umocnienia pozycji Niemiec jako celu podróży w coraz większej konkurencji między destynacjami.

Analitycy z Tourism Economics potwierdzają wysoką chęć do podróżowania i prognozują dalszy wzrost z 60 do 67 milionów noclegów gości zagranicznych w Niemczech w 2023 roku. Równocześnie 90 procent ankietowanych ekspertów branżowych DZT spodziewa się wzrostu cen w 2023 r. z powodu inflacji i wyższych kosztów energii. Ponad jedna trzecia top managerów twierdzi jednak, że umiarkowane podwyżki cen nie wpłynęłyby na popyt klientów na oferty turystyczne w Niemczech, 57 proc. spodziewa się niewielkiego spadku popytu z powodu podwyżek cen.

Według Federalnego Urzędu Statystycznego liczba noclegów gości z zagranicy wzrosła od stycznia do września 2022 r. do 50,6 mln, co odpowiada 72 proc. tego samego okresu w 2019 r. Największymi rynkami źródłowymi dla Niemiec były Holandia, Szwajcaria, USA, Austria i Polska. Z rynku polskiego od stycznia do listopada 2022 roku odnotowano o 968 tysięcy noclegów więcej w stosunku do tego samego okresu 2021 roku (+40,5%).

Tekst: Niemiecka Centrala Turystyki (DZT) / M. Fudała 

Podpis pod zdjęciem:

  1. Widok na szczyt Zugspitze (2962 m n.p.m.), © MF