W piątek 31 marca br. na Zamku w Pułtusku odbyło się kolejne Forum członków MROT, które zgromadziło ponad 70 osób reprezentujących stowarzyszone podmioty.

Wydarzenie oferowało uczestnikom szereg wyjątkowych korzyści: dynamiczną formułę, nowe i cenne kontakty, przyjazną atmosferę oraz możliwość lepszego poznania partnerów do współpracy na rzecz stworzenia atrakcyjnych produktów turystycznych na Mazowszu. Dziękujemy za możliwość włączenia się w to ważne wydarzenie, a co za tym idzie również za promocję portalu i czasopisma “Magazyn Świat, Podróże, Kultura” jako dobrego partnera do współpracy. Ufamy, że nasze kontakty z uczestnikami wydarzenia przerodzą się w owocną współpracę oraz wspólną promocję Mazowsza. Nie sposób bowiem przecenić szans, jakie daje bezpośredni kontakt z mediami i zainteresowanie ich swoją ofertą, regionem i możliwością potencjalnej współpracy promocyjnej.

Forum Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej zostało zorganizowane w odpowiedzi na potrzeby członków MROT zgłoszone podczas warsztatów planistycznych dotyczących działalności stowarzyszenia w roku 2023 zorganizowanych przez biuro MROT.

Bardzo przydatna do tego może okazać się również wiedza, którą uczestnicy otrzymali podczas 2 wykładów: “Fundusze na turystykę 2023-2027” Pawła Walczyszyna i “Co robić, żeby zarobić na turystyce?” Agnieszki Puszczewicz.

Strzałem w 10. były spotkania B2B poszczególnych uczestników Forum. Podczas 10 minutowych rozmów trzeba było przedstawić swoje firmy i oferty, ale co istotniejsze znaleźć płaszczyznę współpracy, która przyniesie korzyści obu stronom. W ciągu 2 godzin tego biznes mikseru odbyło się łącznie ponad 200 spotkań! Wszyscy uczestnicy zgodnie podkreślali, że było to świetne narzędzie do poznania się i tworzenia szans na współpracę oraz, że oczekują już kolejnego takiego networkingu.

Spotkanie służyło przede wszystkim integracji środowiska i lepszemu poznaniu potencjalnych możliwości współpracy m.in. na rzecz stworzenia atrakcyjnych produktów turystycznych na Mazowszu.

Teraz wszyscy czekamy na efekty pułtuskich spotkań i jeszcze lepszą kooperację członków MROT.