Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE zaprasza miłośników fotografii do udziału w VI edycji konkursu. Organizator konkursu liczy, że dziedzictwo kulinarne Mazowsza będzie bogatą inspiracją.

Głównym założeniem jest upowszechnianie mody na fotografię kulinarną oraz zwiększenie świadomości w obszarze tradycyjnej kuchni mazowieckiej. Konkurs to także promocja produktów regionalnych regionu.

Do konkursu można nadsyłać zdjęcia w 2 kategoriach:

  • „Lista Produktów Tradycyjnych”, w której można zgłosić dowolną fotograficzną interpretację przedstawienia potrawy, produktu lub napoju wpisanego na Listę Produktów Tradycyjnych z regionu Mazowsza  Wykaz produktów znajduje się w załączniku nr 3 do regulaminu;
  • „Produkty nagrodzone Laurem Marszałka Województwa Mazowieckiego”,w której można zgłosić dowolną fotograficzną interpretację przedstawienia produktu lub napoju nagrodzonego Laurem Marszałka Województwa Mazowieckiego. Wykaz produktów znajduje się w załączniku nr 4 do regulaminu.

Zdjęcia wraz z wypełnionym formularzem konkursu prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres fotografiakulinarna@mazovia.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać u pracowników Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerami telefonów: (22) 59-79-140.

Organizator czeka na zgłoszenia do 20 kwietnia 2022 r.

https://mazovia.pl/pl/konkursy/mazowiecki-konkurs-fotografii-kulinarnej.html