W dniu 1 kwietnia Niemieckie Stowarzyszenie Schronisk Młodzieżowych (Deutsches Jugendherbergswerk, DJH) zostało członkiem Niemieckiej Centrali Turystyki.

Petra Hedorfer, prezes zarządu DZT: „Ponad 400 schronisk młodzieżowych w Niemczech oferuje swoim gościom z całego świata szeroki wachlarz możliwości w doświadczaniu natury podczas wakacyjnych aktywności, jak również do spotkań międzykulturowych, urlopów rodzinnych, wycieczek grupowych czy seminariów. Ze swoim zaangażowaniem w tolerancję, integrację, międzynarodowe zrozumienie i kosmopolityzm DJH jest silnym partnerem w rozwoju jeszcze bardziej zrównoważonej i odpowiedzialnej turystyki przyjazdowej”.

Oliver Peters, dyrektor generalny DJH: „Pandemia była wielkim wyzwaniem, zwłaszcza dla naszych młodych gości, a jej skutki są wciąż jeszcze nie do końca przewidywalne. Dzieci i młodzież potrzebują teraz pilnie przestrzeni i szansy na beztroskie, ale satysfakcjonujące spędzenie wolnego czasu. Właśnie to mogą im zaoferować schroniska młodzieżowe”.

Informacja o DJH
DJH to stowarzyszenie schronisk młodzieżowych. Wspólnym celem jest promowanie i dalszy rozwój idei schronisk młodzieżowych.
Od chwili założenia DJH działa na rzecz tolerancji, świadomości ekologicznej i zrozumienia międzykulturowego, także poprzez specjalne programy edukacyjne i spotkania. Cele te są zapisane w statucie, podobnie jak edukacja zdrowotna i przyrodnicza.
Dla wszystkich schronisk młodzieżowych zrównoważony rozwój oznacza holistyczne podejście do jakości. Łączy w sobie efektywność ekonomiczną, orientację na klienta i zaangażowanie społeczne.
Ponad 400 schronisk młodzieżowych w Niemczech spełnia standardy jakości wymagane przez DJH. System zarządzania jakością „Schroniska młodzieżowe – 100% sprawdzonej jakości” jest uważany za system referencyjny dla każdego schroniska młodzieżowego w DJH.

Tekst: Niemiecka Centrala Turystyki (DZT) / M. Fudała 
Zdjęcia:

  1. Schronisko w Bayreuth, © DJH Landesverband Bayern e.V. / Hans Herbig
  2. Schronisko w Oberammergau, © Die Jugendherbergen – DJH Hauptverband e.V. / Hans Herbig