W Łomży zakończył się projekt Aware, realizowany przez organizację The Polish Farm Advisory and Training Centre not-for-profit. Jego celem było wspieranie kobiet w środowisku rolno-spożywczym poprzez zwiększenie ich dostępu do szkoleń i mentoringu. Dzięki temu projektowi uczestniczki miały możliwość rozwijania swoich umiejętności i zdobywania nowej wiedzy. Spotkanie kończące projekt było okazją do podsumowania działań i osiągnięć oraz omówienia dalszych możliwości rozwoju. Wspieranie kobiet w rolnictwie i przemyśle spożywczym jest ważnym krokiem w kierunku równości i postępu, dlatego inicjatywy takie jak Aware są niezwykle istotne.

Źródło: www.farm-advisory.eu