W kwietniu 2023 roku na Azorach w Ponta Delgada odbyła się międzynarodowa konferencja “World Tea” zorganizowana w ramach projektu StayOn. Projekt ten jest finansowany z grantów norweskich i ma na celu wsparcie młodych osób (NEETS) z obszarów wiejskich w ich rozwoju zawodowym. Ośmiu partnerów projektu z Polski, Grecji, Irlandii, Włoch, Portugalii i Słowenii współpracuje w tym celu, oferując uczestnikom szkolenia indywidualne i grupowe oraz warsztaty, które pomagają im zdobyć cenną wiedzę i doświadczenie.

W konferencji wzięli udział młodzi ludzie z Portugalii i przedstawiciele konsorcjum projektu. Działania projektowe umożliwiają uczestnikom rozwój umiejętności miękkich, kształtowanie postaw społecznych oraz przygotowanie do efektywnego funkcjonowania na rynku pracy. Dzięki międzynarodowej współpracy, projekt StayOn umożliwia identyfikację potrzeb młodych osób z różnych krajów i oferuje im wsparcie w ich rozwoju zawodowym. Konferencja “World Tea” była okazją do podsumowania dotychczasowych działań projektowych oraz omówienia możliwości dalszego rozwoju.

Źródło: www.farm-advisory.eu
Zdjęcia: Cresacor.