Rozmowa z Isabel Vera, Prezeską Stowarzyszenia EURINSULA oraz założycielką projektu Islas del Mar.

Witaj Isabel, możesz powiedzieć coś więcej o projekcie Islas del Mar i stowarzyszeniu EURINSULA, które założyłaś?
Oczywiście. Islas del Mar to projekt mający na celu zwiększenie zrozumienia i wymiany kulturowej między europejskimi wyspami. Stowarzyszenie EURINSULA zostało utworzone, aby wspierać ten cel i zrzeszać ludzi z różnych wysp.

Skąd wzięła się Twoja fascynacja europejskimi wyspami?
Isabel Vera: Jestem mieszkańcem różnych wysp, w tym Teneryfy, Gran Canarii i Sardynii. Dzięki temu zrozumiałem, jak dużo mają one do zaoferowania i jak wiele warte są odkrycia i poznania.

Jakie są Twoje plany na przyszłość projektu Islas del Mar i stowarzyszenia EURINSULA?
Chcemy rozwijać partnerstwa między europejskimi wyspami, dzielić się najlepszymi praktykami w zakresie zrównoważonego rozwoju i zwiększać poczucie przynależności do Unii Europejskiej. Planujemy organizować różne wydarzenia, takie jak konferencje, warsztaty i fora interkulturowe, aby rozwiązywać ważne problemy dotyczące wysp, takie jak zjawisko depopulacji, nierówności płci, zrównoważony rozwój, turystyka międzykulturowa i rozwój młodzieży. Jesteśmy szczególnie zainteresowani promowaniem współpracy między kobietami żyjącymi na wyspach, aby wymieniać się doświadczeniami zawodowymi i działać na rzecz integracji i równych szans.

Czy możesz podzielić się z nami kilkoma przykładami projektów, które już zostały zrealizowane w ramach Islas del Mar?
Oczywiście. Zorganizowaliśmy już międzynarodowe spotkania kobiet na wyspach, które skupiły się na rozwijaniu współpracy między różnymi społecznościami kobiecymi. Zorganizowaliśmy również szkolenia z zakresu turystyki międzykulturowej, aby wspierać zrównoważony rozwój na wyspach, oraz wymianę studencką między różnymi wyspami, aby zwiększyć zrozumienie i zainteresowanie kulturą i historią innych wysp.

Czy masz jakieś porady dla ludzi, którzy chcieliby pomóc w działalności Islas del Mar?
Tak, z pewnością zachęcamy ludzi do dołączenia do naszej społeczności. Mogą to zrobić poprzez wizytę na naszej stronie internetowej, gdzie znajdują się informacje o naszych działaniach, a także na naszych profilach w mediach społecznościowych. Nasza społeczność jest otwarta dla każdego, kto chce pomóc w promowaniu idei Islas del Mar i dzieleniu się swoimi pomysłami na temat, jak zwiększyć zrównoważony rozwój wysp i wzmacnianie więzi między europejskimi wyspami.

Czy macie jakieś plany na przyszłość?
Oczywiście, mamy wiele planów na przyszłość. W najbliższym czasie chcemy skupić się na organizowaniu interkulturowych forów, warsztatów i konferencji, które będą poświęcone różnym tematom związanym z wyspami, takim jak depopulacja, równość płci, turystyka interkulturowa, zrównoważony rozwój i wiele innych. Chcemy również kontynuować promowanie partnerstw między europejskimi wyspami, aby umożliwić wymianę pomysłów i doświadczeń. W dalszej perspektywie planujemy stworzyć platformę online, która będzie służyć jako centrum wymiany informacji i narzędzie do współpracy między wyspami.

Jakie korzyści przynoszą działania Islas del Mar?
Nasze działania przynoszą wiele korzyści. Przede wszystkim, chcemy zwiększyć świadomość społeczną na temat europejskich wysp i ich potencjału jako modeli zrównoważonego rozwoju. Poprzez nasze działania chcemy również zwiększyć poczucie przynależności do UE i wzmocnić więzi między europejskimi wyspami. Nasze działania również pomagają w promowaniu turystyki interkulturowej, co ma pozytywny wpływ na lokalne społeczności i gospodarkę.
Na pewno warto zacząć od zainteresowania się kulturą, historią i tradycjami danego miejsca. To pozwoli na pełniejsze zrozumienie i docenienie jego wartości. Ważne jest też poszukiwanie autentycznych doświadczeń, które pozwolą nam w pełni poznać kulturę i styl życia ludzi tam mieszkających. Moim zdaniem, warto także wspierać lokalną gospodarkę i produkty, a także działać zgodnie z zasadami ekoturystyki, czyli takiej formy turystyki, która minimalizuje wpływ na środowisko naturalne i kulturowe.

Jakie są Twoje dalsze plany związane z projektem Islas del Mar?
Mam wiele planów związanych z projektem Islas del Mar. Chcę kontynuować organizowanie różnego rodzaju wydarzeń, takich jak konferencje, warsztaty czy fora interkulturowe. Celem tych działań jest promowanie wymiany doświadczeń między mieszkańcami różnych wysp, a także popularyzacja wiedzy na temat ich historii i kultury. Chcę również działać na rzecz zwiększenia świadomości na temat problemów, jakie dotykają mieszkańców wysp, takich jak depopulacja, nierówności społeczne czy ochrona środowiska. Pragnę też kontynuować pracę na rzecz równouprawnienia kobiet na wyspach i ich aktywizacji zawodowej.

Czy masz jakieś konkretne cele, jakie chcesz osiągnąć z projektem Islas del Mar?
Tak, mam kilka bardzo konkretnych celów. Jednym z moich priorytetów jest promowanie zrównoważonego rozwoju na wyspach oraz propagowanie zasad ekoturystyki. Chcę również zwiększyć świadomość społeczną na temat problemu depopulacji i szukać sposobów na jego rozwiązanie. Pragnę także wspierać kobiety z wysp, pomagać im w ich aktywizacji zawodowej oraz promować równouprawnienie płci. Jednym z moich najważniejszych celów jest zwiększenie poczucia przynależności do Unii Europejskiej wśród mieszkańców wysp.

Dziękuję bardzo, Isabel, za Twoją cenną perspektywę na działalność Islas del Mar i EURINSULA. Cieszę się, że mogłam porozmawiać z Tobą i poznać więcej szczegółów na temat Twoich projektów. Wierzę, że Twoja praca przyczyni się do zwiększenia zrozumienia, dialogu i współpracy pomiędzy europejskimi wyspami oraz do budowania lepszego świata. Życzę Ci powodzenia w przyszłych projektach i nadziei na ponowne spotkanie w przyszłości.

ISLAS DEL MAR