Zorganizowano 5-dniowe kulinarne warsztaty szkoleniowe w ramach międzynarodowego projektu e-Safe, realizowanego przez organizację The Polish Farm Advisory and Training Centre not-for-profit sp. z o.o. oraz jej partnerów w miejscowości Lukka we Włoszech od 13 do 17 marca 2023 roku.

Głównym celem projektu e-Safe jest zwiększenie świadomości osób mających kontakt z żywnością na temat bezpiecznego i zdrowego odżywiania w celu zapobiegania powielaniu błędnych praktyk i zmniejszenia ryzyka występowania chorób przenoszonych przez żywność. W ramach kompleksowego programu szkoleń, uczestnicy mogli zdobyć wiedzę i wykorzystać ją w praktyce, co pozwoliło na podniesienie poziomu przestrzegania zasad bezpiecznego i higienicznego obchodzenia się z żywnością podczas jej przetwarzania oraz przechowywania.

Projekt e-Safe ma na celu stworzenie kompletnego pakietu szkoleniowego, który będzie produktem intelektualnym dla szefów kuchni, personelu kuchennego oraz wszystkich osób mających stały kontakt z żywnością. Dzięki takiemu podejściu będzie możliwe zwiększenie świadomości na temat bezpieczeństwa żywnościowego i zdrowego odżywiania, co przyczyni się do zmniejszenia ryzyka występowania chorób przenoszonych przez żywność.

Żródło: THE POLISH FARM ADVISORY AND TRAINING CENTRE NOT FOR PROFIT Sp. z o.o.