Po pandemii COVID-19 oraz wybuchu wojny na Ukrainie, uważamy, że systemy pomocy żywnościowej powinny zostać udoskonalone i dążyć do zapewnienia jak najbardziej zrównoważonego dostępu do zdrowej i wysokiej jakości żywności dla wszystkich. Zrównoważony rozwój w łańcuchach produkcji żywności i pomocy żywnościowej jest również istotny dla poprawy stanu środowiska naturalnego oraz przeciwdziałania kryzysowi klimatycznemu.

Jednym z głównych celów projektu SUST-AID, mającego na celu poprawę zrównoważonego rozwoju pomocy żywnościowej, jest wzmacnianie umiejętności żywieniowych, ekologicznych oraz zarządzania personelem i wolontariuszami działającymi w programach pomocy żywnościowej. W tym celu przeprowadzono badania wśród grupy pracowników i wolontariuszy zaangażowanych w programy pomocy żywnościowej. Głównym celem tych badań było uzyskanie istotnych informacji na temat potrzeb personelu i wolontariuszy, pracujących w obszarze organizacji i dostarczania pomocy żywnościowej, z perspektywy zrównoważonej pomocy żywnościowej. Wyniki tych badań posłużą do opracowania pakietu bezpłatnych szkoleń, które podniosą wiedzę i umiejętności pracowników i wolontariuszy zaangażowanych w programy pomocy żywnościowej.

Badania przeprowadzono w pięciu krajach (Polska, Cypr, Grecja, Portugalia, Austria), używając metody sesji coworkingowych z udziałem 8-10 uczestników w każdej grupie. Wyniki badań pokazują, że większość uczestników uznaje znaczenie zrównoważonych programów pomocy żywnościowej. Ponieważ zrównoważony rozwój jest wieloaspektowy, ważne jest określenie jasnej i spójnej definicji oraz głównych elementów zrównoważonych programów pomocy żywnościowej. Zrównoważony rozwój jest ważny, chociaż nie zawsze jest priorytetowy i jego implementacja wymaga ustalonych procedur, które nie zawsze są wykonalne w przypadku pomocy żywnościowej. Tam, gdzie to możliwe, można uwzględnić elementy zrównoważonego rozwoju. Podkreślono również znaczenie podejścia systemowego do produkcji żywności i systemów żywnościowych.

Zidentyfikowano również główne bariery utrudniające stabilność programów pomocy żywnościowej. Wśród nich wymieniono bariery operacyjne związane z wymogami prawnymi, łańcuchami dostaw żywności, logistyką dystrybucji, podziałem i zarządzaniem zasobami, a także nieprzewidywalnością darowizn i koniecznością wsparcia. Te bariery mogą prowadzić do nieodpowiednich ilości żywności, niskiej jakości produktów spożywczych i marnotrawstwa żywności. Dodatkowo, zidentyfikowano inne bariery, takie jak brak porozumienia między producentami a lokalnymi organizacjami, niewystarczająca edukacja i wiedza na temat żywności, brak świadomości ekologicznej, brak uwzględnienia potrzeb i preferencji beneficjentów oraz brak wsparcia ze strony decydentów i państwa.

Aby uzyskać więcej informacji na temat projektu SUST-AID, zachęcamy do kontaktu pod adresem: office@farm-advisory.eu