Z okazji zbliżających się Świąt Bożego
Narodzenia i Nowego Roku życzymy
wszystkim naszym Klientom, Partnerom
i Sympatykom, szczęścia, spokoju
wszelkiej pomyślności w życiu
osobistym i sukcesów w pracy zawodowej,
oraz wielu niezapomnianych wypraw i podróży.

Redakcja
Świat Podróże Kultura