W dniu 9 maja w Hotelu Sofitel Warsaw Victoria odbyło się uroczyste inauguracyjne posiedzenie Rady Polskiej Organizacji Turystycznej IX Kadencji. W spotkaniu uczestniczył Minister Sportu i Turystyki Sławomir Nitras oraz Prezes POT Rafał Szmytke.

Podczas otwarcia obrad Minister Nitras wręczył nominacje nowym członkom Rady, którzy następnie przystąpili do wyboru Przewodniczącego. Na to stanowisko został wybrany Tomasz Kobierski.

Rada składa się z 18 członków, reprezentujących trzy środowiska: administrację rządową, samorząd terytorialny oraz samorząd gospodarczy i zawodowy, przewoźników oraz stowarzyszeń działających w dziedzinie turystyki.

Skład Rady Polskiej Organizacji Turystycznej IX kadencji

I. przedstawiciele administracji rządowej

 • Ireneusz Raś, poseł (Trzecia Droga-PSL), sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki
 • Katarzyna Lubnauer, posłanka (Koalicja Obywatelska, Nowoczesna), sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej
 • Paweł Olszewski, poseł (Koalicja Obywatelska), sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji
 • Jacek Protas, poseł (Koalicja Obywatelska) sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Polski
 • Marta Cienkowska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Roland Chojnacki, dyrektor Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

II. przedstawiciele jednostek lub ogólnopolskich reprezentacji samorządu terytorialnego

 • Jan Mazurczak, prezes Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej
 • Rafał Rudnicki, wiceprezydent Białegostoku
 • Marta Chełkowska, prezeska Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, dyrektorka Departamentu Turystyki i Promocji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego
 • Izabela Stelmańska, prezeska Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, wicedyrektora Departamentu Kultury i Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego
 • Magdalena Czarzyńska-Jachim, prezydentka Sopotu
 • Rafał Rudka, szef Działu Współpracy, Informacji, Analiz i Programów Związku Powiatów Polskich

III. przedstawiciele samorządu gospodarczego i samorządu zawodowego, przewoźników oraz stowarzyszeń działających w dziedzinie turystyki

 • Tomasz Kobierski, prezes Grupy MTP (Międzynarodowe Targi Poznańskie)
 • Anna Jędrocha, prezeska Oddziału MICE Polskiej Izby Turystyki, wiceprezeska Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce
 • Ireneusz Węgłowski, prezes Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego
 • Piotr Mielec, dyrektor biura Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, członek zarządu Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych
 • Paula Fanderowska, prezeska Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce
 • Łukasz Adamowicz, prezes Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń TUgether

Do kompetencji Rady należy przyjmowanie planów finansowych, programów działania POT, zatwierdzanie sprawozdań z działalności, określanie wynagrodzeń pracowników oraz opiniowanie kandydatów na prezesa i wiceprezesów.

Rada POT IX Kadencji ma prawo przedstawiania opinii i wniosków we wszystkich sprawach dotyczących działalności Polskiej Organizacji Turystycznej.

Źródło: Polska Organizacja Turystyczna
Fot.: Polska Organizacja Turystyczna (facebook.com/PolskaOrganizacjaTurystyczna/)