Aby  zachować dla potomnych bezcenny skarb i krajobrazowy fenomen jakim jest Mont-Saint-Michel, Unia Europejska, Francja oraz dwie jej prowincje: Normandia i Bretania, podjęły przed laty współdziałanie.

W efekcie procesów sedymentacyjnych, morze „odsuwało się” bowiem coraz bardziej od obiektu, ustępując miejsca słonym łąkom, porastającym poszerzające się z roku na rok namuliska. Badania stanu obiektu rozpoczęto w 1995 roku. Międzynarodowi eksperci byli zgodni, że jeśli do 2040 roku nic nie zostanie przedsięwzięte, Mont-Saint-Michel znajdzie się nieodwracalnie na stałym lądzie i wzgórze otoczą słone łąki. Prace zmierzające do przywrócenia nadmorskiego charakteru obiektowi, podjęto 10 lat później. Gruntowna odnowa krajobrazu zajęła kolejną dekadę.

Skarb francuskiego dziedzictwa narodowego – Mont-Saint-Michel i zatoka odzyskują w 2015 roku swoją prawdziwą naturę. Odtąd, w czasie przypływów, Mont-Saint-Michel na powrót będzie wyspą. Tak jak przed wiekami, gdy mnichów zachwyciła regularność z jaką morze oblewało wzgórze. To właśnie skłoniło ich do osiedlenia się i stworzenia na szczycie arcydzieła religijnej architektury.

Kluczowe znaczenie dla powodzenia przedsięwzięcia rewaloryzacyjnego miała budowa nowej zapory na rzece Couesnon. To ona zapobiega dalszemu zamulaniu zatoki. Jest więc również dziełem wybitnym, tyle że współczesnych inżynierów. Dzięki niej udało się przywrócić wyspowy charakter Mont-Saint-Michel. Zrewaloryzowany fenomen natury będzie odtąd budzić podziw kolejnych pokoleń swoim niepowtarzalnym pięknem.

INFO
www.discover-montsaintmichel.com