Karabin w pruskim wojsku

Karabin w pruskim wojsku

Salwa armatnia otwiera nocne zwiedzanie srebrnogórskiej twierdzy, a wystrzał z pistoletu w kazamatach głównej budowli – Donżonu, kończy. Pistolet zastępuje karabin, który był wtedy w powszechnym użyciu i na wyposażeniu żołnierzy piechoty. Pistolet natomiast był...
Trzmiele w ogrodzie. Nakłady a korzyści

Trzmiele w ogrodzie. Nakłady a korzyści

W raporcie Międzyrządowej Platformy Różnorodności Biologicznej i Funkcji Ekosystemu (IPBES) roczna wartość zapylania została oszacowana na 235–577 mld dolarów. Pszczoły, motyle czy muszki odgrywają ogromną rolę w gospodarce, ponieważ zapylają niemal 90 proc. gatunków...
Pszczelim Szlakiem przez Góry Stołowe

Pszczelim Szlakiem przez Góry Stołowe

W Międzynarodowym Dniu Pszczół, 8 sierpnia 2016, w Górach Stołowych odbył się już po raz trzeci „Spacer Pszczelim Szlakiem”. W rejonie Pasterki, po polskiej i czeskiej stronie granicy. O pszczołach, trzmielach oraz w ogóle o znaczeniu zapylaczy dla środowiska,...
Stary wiarus ze Srebrnej Góry

Stary wiarus ze Srebrnej Góry

Podczas nocnego zwiedzania srebrnogórskiej twierdzy pada armatni strzał. Z bastionu, w kierunku Ząbkowic Śląskich – miasteczka nazywanego niegdyś Frankenstein. Tu, w wykonaniu starego wiarusa z regimentu pruskiej artylerii Fryderyka Wielkiego (film zamieszczony...
Rejs po Łabie z Hitzacker

Rejs po Łabie z Hitzacker

Przecinając obszary niemieckiego niżu wśród łąk, pól i przybrzeżnych łęgów, Łaba rozlewa się szeroko, dając dowód, iż jest rzeczywiście największą rzeką Niemiec. Hitzacker leży na lewym brzegu Łaby, około 100 km od ujścia rzeki do Morza Północnego. Rejs po Łabie z...